Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2017]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER

 2. 2. Grönstruktur och inglasade uterum : förtätningselement i den hållbara staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Löfstedt; [2010]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; grönstruktur; förtätning; funktionell täthet; inglasade uterum; växthus; stadsodling; gårdsten; järnbrott;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete i landskapsarkitektur har utförts vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under vårterminen 2010. Uppsatsen behandlar hållbar stadsutveckling med fokus på förtätning som kommit att bli en välanvänd metod i dagens stadsutveckling. LÄS MER