Sökning: "inlärning autism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden inlärning autism.

 1. 1. Autism och läsförståelse : - Erfarenheter, utmaningar och strategier ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carle; Ewa Edström Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; främja läsförståelse; läsförståelsestrategier; svårigheter läsförståelse; utmaning i skolmiljö.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på att det är av största vikt att ha ett utvecklat tal- och skriftspråk för att klara av dagens samhälle. En viktig färdighet i grundskolan är läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER

 3. 3. Helenaskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Enbom; [2018]
  Nyckelord :School; Autism; HSP; Skola; Årstafältet; Autism; Mellanstadie; Högstadie; HSP; Högkänslighet; Massivträ; Innergård; Östbergahöjden;

  Sammanfattning : Helenaskolan är ett projekt som utmanar hur skolor utformas idag och eftersträvar inkludering av de personer som vanligtvis inte prioriteras i den byggda skolmiljön. Skolans form har inspirerats av generella behov inom den byggda miljön hos barn med HSP och barn inom autismspektrat. LÄS MER

 4. 4. Sällskapsdjurs påverkan av barn med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victoria Nordqvist; Kristin Svahn; [2015]
  Nyckelord :Autism; autistic disorder; animal assisted therapy; horseback riding; service dog.; Autism; autistisk funktionsnedsättning; djurassisterad terapi; hästridning; servicehund.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 95000 människor någon form av autismspektrumtillstånd. Autismspektrumtillstånd är en kognitiv funktionsnedsättning där problem som kommunikation, sociala samspel och föreställningsförmåga kan uppstå. Djur i vården påverkar positivt på människans hälsa. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Andersson; Susanne Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :auditiv miljö; barn i behov av stöd; delaktighet; inlärning; ljudutjämningssystem; specialpedagogik;

  Sammanfattning : SammanfattningSandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. LÄS MER