Sökning: "inredningsarkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet inredningsarkitektur.

 1. 1. Shhharing Spaces : An investigation of the public library of Östersund in relation to the 2019 Swedish National Strategy for Libraries

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Elin Bucht; [2020]
  Nyckelord :Library; Furniture design; Östersund; Strategy for libraries; Public; Bibliotek; Möbeldesign; Östersund; Biblioteksstrategi; Offentlig;

  Sammanfattning : The Swedish national strategy for libraries, published in 2019 by the National Library of Sweden on behalf of the Government, with the utmost goal to strengthen democracy, describes a vision of a library for all in 2030. Historically, the library has been quiet rooms with collections of books. LÄS MER

 2. 2. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 3. 3. Filling in physical reality, living in digital reality

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Gyonyoung Yoon; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Running in the Romantic Zone / Löpning i den romantiska zonen : Landskap, arkitektur, rörelse

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Jonatan Lennman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet bygger på ett intresse för förhållandet mellan staden Stockholm och den omgivande landsbygden och vildmarken, det vill säga de resurser som staden förbrukar, och hur det förhållandet tar sig uttryck i stadens rekreationslandskap. Det kan delas in i tre delar: en researchdel med fokus på en vald “zon” i Stockholm, en designdel med ett gestaltningsförslag till en byggnad samt en performativ del: genomförandet av ett löpevenemang genom landskapet, Romantic Run 2020. LÄS MER

 5. 5. A New Paradigm : A Designer’s Quest for Material Reuse and Upcycling

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Daniel Svahn; [2020]
  Nyckelord :material reuse; reuse; material upcycling; upcycling; material; sustainability; sustainable development; global goals; paradigm; paradigm shift; design; furniture design; interior architecture; interior; återbruk; återanvändning; upcycling; hållbarhet; hållbar utveckling; material; globala målen; design; möbeldesign; inredningsarkitektur; interiör; paradigm; paradigmskifte;

  Sammanfattning : In a time of growing consciousness around sustainability and an early paradigm shift when it comes to circular systems for furniture and interiors, as an aspiring designer, I need and must adapt accordingly within my field and creative practice. In this project, I have worked with the immense material waste that is going on, especially focusing on furniture and interiors, within the public and private sectors as well as in office environments, where this is a big issue. LÄS MER