Sökning: "inredningsarkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet inredningsarkitektur.

 1. 1. ‘Nobody puts Baby in a corner’ : A critical response to apartments and furniture designed based on modernistic ideals.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Aminath Sawsan Ahmed; [2019]
  Nyckelord :apartment interiors; architecture; body and architecture; furniture design; human positions; interior design; modernist architecture; spatial interaction; arkitektur; inredningsarkitektur; kropp och arkitektur; lägenhets interiör; modernistisk arkitektur; möbeldesign; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : My study challenges the status quo that seems to exist in the design of modern apartments, which is heavily influenced by the modernistic movement that flourished in early 20th century. Modernists strived to create a just and equal society, by challenging the social order and the traditional hierarchical system. LÄS MER

 2. 2. En Duell med Dualismen : Ett försök att rubba det rådande tillståndet mellan kropp och förnuft, natur och kultur både hos människor i allmänhet såväl som inom mitt eget fält, det för inredningsarkitektur och möbelformgivning.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mattias Selldén; [2019]
  Nyckelord :Kultur; Natur; Materialitet; Hantverk;

  Sammanfattning : Detta arbete grundar sig i en observation av dagens samhälle. Det tycks ha slagits in i en enorm kil mellan den kultive- rade människan och den natur som tidigare var en påtaglig del i vår vardag. I vissa sammanhang är alieneringen nära nog total. LÄS MER

 3. 3. BIG DATA DESIGN - Strange but familiar

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Cecilia Tjärnberg; [2019]
  Nyckelord :3D scanning; Digital Design; Craft; Spatial Design;

  Sammanfattning : How form translates as it moves between the physical and the digital has caught my interest. I collect data through different types of 3d scanning exploring a range of technologies. In the digital realm, the information captured presents itself as a messy abstraction to the original where some information is added while other is lost. LÄS MER

 4. 4. Restorativa Element

  M1-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Helena Gahnhed; [2019]
  Nyckelord :restorativ miljö; läkande mijlö; vårdmiljö;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete undersöker jag restorativa miljöer. Jag har i min undersökning utgått ifrån fascination och upplevelsen av att komma ifrån vilka är centrala begrepp i definitionen av restorativa miljöer enligt forskarparet Kaplan (Kaplan och Kaplan 1989). LÄS MER

 5. 5. Vertikal transition : Trappan som liminalt rum

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Elina Justusson Lahti; [2019]
  Nyckelord :Liminalitet; fenomenologi; taktilitet; koreografi; trappa;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag undersökt liminalitet som ett rumsligt begrepp. Jag har tagit trappan som utgångspunkt för detta och arbetat fram ett förslag för gestaltning av trappan som liminalt rum. LÄS MER