Sökning: "institutionell kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden institutionell kvalitet.

 1. 1. Inclusive development in landlocked states

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Philip Latif; [2020]
  Nyckelord :landlocked; inclusive development; inclusive development index; composite sustainability indices; institutions; growth; trade; GDP; inlandsstat; inkluderande utveckling; inclusive development index; hållbarhetskompositindex; institutioner; tillväxt; handel; BNP;

  Sammanfattning : We estimate the effects of the landlocked dummy on inclusive improvements in living standards using the recently developed Inclusive Development Index (IDI). Utilizing cross-country regression models from recent literature, contributions of income, institutional quality, trade and relevant controls are used to examine the effects of the landlocked trap on inclusive development. LÄS MER

 2. 2. Hur skiljer sig kvalitetskontroller vid revision mellan Big 4 och små revisionsbyråer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Miranda Hasselblom; Erik Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :Quality Control; ISQC 1; ISA 220; Auditing; Institutional theory; Kvalitetskontroller; ISQC 1; ISA 220; revision; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Dagens revisionsbransch är stöpt ur företagsskandaler och har under drygt hundra år utvecklats. Många revisionsbyråer har kommit och gått och det samma gäller reglering kring yrket. ISQC 1 är en standard som började gälla i Sverige under 2009 och som ställer krav på att revisionsbyråerna har kvalitetskontrollsystem. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering i modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Boogh; Kelly Matti Thorburn; Rebecca Petersson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Kurs: FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alice Boogh, Kelly Thorburn, Rebecca Petersson Nyckelord: Fast fashion, slow fashion, hållbarhetsrapport, CONI, kvalitet, hållbar utveckling, legitimitetsteorin, institutionell teori, Gina Tricot, Filippa K Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om fast fashion företags och slow fashion företags olika påverkan på hållbar utveckling påverkar detaljnivån på informationen i deras hållbarhetsrapporter. Syftet är även att jämföra handlingarna företagen hållbarhetsrapporterar om. LÄS MER

 4. 4. Institutional Factors and Financial Development in Sub-Saharan Africa for the period 2004-2018 : Control of Corruption, Rule of Law, Political Stability and Absence of Violence, and Voice and Accountability

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Chichi Violet Achioyamen; Sophia Kazmi Johansson; [2020]
  Nyckelord :financial development; long-term economic growth; institutional environment; institutional quality; credit market; corruption; voice and accountability; rule of law; political stability and absence of violence.; finansiell utveckling; långsiktig ekonomisk tillväxt; institutionell miljö; institutionell kvalitet; obligationsmarknader; korruption; röst och ansvarsskyldighet; rättsstat; politisk stabilitet och frånvaro av våld.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to have an in-depth understanding of the importance of the institutional environment for financial development in 43 Sub-Saharan African countries during the years 2004-2018. Using new institutional economic theory (NIE) we study how the four institutional factors Control of Corruption, Rule of Law, Political Stability and Absence of Violence, and Voice and Accountability affect financial development. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom statligt ägda företag : En studie om kvalitet i hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Charlotte Colliander; Linda Edlund; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; corporate social responsibility; Global Reporting Initiative; stated owned enterprises; hybrid organizations; quality accounting; qualitative content analysis; Hållbarhetsredovisning; företagens sociala ansvar; Global Reporting Initiative; statligt ägda företag; hybridorganisationer; redovisningens kvalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Purpose: This paper investigates how sustainability reporting differs between state-owned enterprises and if there is a difference given the quality in the information within state-owned ownership. Theory: Begins with the reporting legislation and Global Reporting Initiative. LÄS MER