Sökning: "journalistisk"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet journalistisk.

 1. 1. Porträttering av Amber Heard och Johnny Depp i brittisk tabloidpress : En tematisk analys av journalistisk gestaltning i tidningen The Sun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alice Lövholm; Karna Mahoney; [2024]
  Nyckelord :Amber Heard; Johnny Depp; Framing theory; Celebrity studies; The Sun;

  Sammanfattning : This study covers how Amber Heard and Johnny Depp were portrayed during their defamation trial in Virginia 2022 by the British newspaper The Sun. The research questions include both how Amber Heard and Johnny Depp were portrayed during the timeframe as well as how they were perceived as a couple. LÄS MER

 2. 2. Ny lag om källskatt på utdelning - Morderniseringen av kupongskattelagen i relation till skatteundandraganden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Lagerqvist; [2023-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kupongskattelagen reglerar den svenska beskattningen av utdelning från svenska bolag till fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Lagen har mer än femtio år på nacken och har genomgått ett antal uppdateringar under årens lopp. LÄS MER

 3. 3. Influencerjournalistik, Bu eller Bä? : En kvalitativ textanalys av Margaux Dietz Youtubeserie Partitempen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Kilhage; Kristin Ogarp; [2023]
  Nyckelord :Communication; Journalistic ideals; Framing theory; Influencer; Journalism; Margaux Dietz; Partitempen; Qualitative text analysis; Kommunikation; Journalistiska ideal; Gestaltningsteorin; Influencer; Journalistik; Margaux Dietz; Partitempen; Kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Denna studien undersöker om influencern Margaux Dietz följer de journalistiska idealen sanning, objektivitet och noggrannhet samt huruvida hon gestaltar sina intervjuobjekt likvärdigt i säsong 2 av Youtubeserien Partitempen där hon intervjuar Sveriges partiledare. Som influencer har Dietz varken juridiskt ansvar eller någon publicist som kvalitetsgranskar hennes innehåll vilket kan resultera i att subjektiva budskap och felaktig information sprids. LÄS MER

 4. 4. Nya perspektiv på medieekologi : En studie av hur ekoreligiöst inspirerad epistemologi kan fördjupa journalistisk etik

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Fanny Willman; [2023]
  Nyckelord :Media Ethics; Universal values; Communitarianism; Ecotheology; Journalism; Epistemology; Professional Ethics; Clifford Christians; Medieetik; Universella värden; Kommunitarism; Ekoteologi; Journalistik; Epistemologi; Yrkesetik; Clifford Christians;

  Sammanfattning : This thesis addresses the objective of formulating a moral-philosophically credible media ethics by encompassing two main dimensions: the examination of existing media-ethical models and the integration of sustainable arguments through utilizing eco-religious epistemology to overcome identified challenges. By incorporating eco-critical perspectives within the Media ecology tradition, which studies media as environments, the thesis proposes a creative intersection between established media theories and a theological tradition that tackles profound questions about humanity's place in the world. LÄS MER

 5. 5. Reporter med egen röst : En studie av reporterns berättelse om sig själv och sitt arbete i två nutida reportageböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Selma Sedelius; [2022]
  Nyckelord :Reportage; reporter; narratologi; berättare; journalistik; dissonans; trovärdighet; transparens; autenticitet; life writing; vittnesbörd;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar två nutida reportage i reportagebokens format: Klubben av Matilda Gustavsson, och Smärtpunkten av Elisabeth Åsbrink. Syftet är att undersöka hur reportern själv och det journalistiska arbetet framställs i reportagen och vad det får för konsekvenser för reportagens journalistiska syften. LÄS MER