Sökning: "jurisprudence"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet jurisprudence.

 1. 1. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist - En analys av gällande rätt i ljuset av föreslagna lagförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Dolff Sandelius; Carolina Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Omplaceringsskyldighet; arbetsbrist; skäligt omplaceringserbjudande; Ds 2021:17.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omplaceringsskyldigheten är ett omdebatterat ämne inom arbetsrätten, då förhållandet mellan arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet och arbetstagarens anställningsskydd ställs på sin spets. Omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 stycket i lagen (1982:80) om anställningsskydd innebär att arbetsgivaren måste bereda arbetstagaren annat arbete hos sig om det är möjligt, innan uppsägning till följd av arbetsbrist kan ske. LÄS MER

 2. 2. Mind the Gaps : Why de facto protection of human rights on social media is so difficult and what could be done about it

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Borgå; [2021]
  Nyckelord :social media; Facebook; freedom of expression; right to privacy; normative conflict mediation; the identity of legal systems; legal pluralism; international legal subjectivity;

  Sammanfattning : This thesis explores if and how states can regain control over large social media platforms like Facebook, and by doing so ensuring that individuals on those platforms can de facto enjoy their human rights, as enshrined in international treaties. Today, the platforms are crucial facilitators of human rights but at the same time facilitators of threats towards the enjoyment of the same rights. LÄS MER

 3. 3. Brexit: A step back in Britain’s fight against human trafficking? : A comparative content analysis of the Modern Slavery Act 2015 and the EU Directive 2011/36

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Swartling; [2021]
  Nyckelord :Brexit; National Referral Mechanism; Modern Slavery Act 2015; Human Trafficking; Migration; Prostitution; Feminist jurisprudence; Dominance theory; Mackinnon; Liberal feminism; Equal treatment theory; Nussbaum; EU Directive 2011 36;

  Sammanfattning : Human trafficking has become an international issue of significant importance; it is the largest and most profitable organised crime after drugs and arms trafficking. Particular concern has recently been raised due to the Brexit potential ramifications on Human trafficking. LÄS MER

 4. 4. Kan EU garantera upprätthållandet av rättsstaten? : En utredning av EU:s möjligheter att skydda respekten för rättsstaten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilda Hylander; [2021]
  Nyckelord :Rule of law; Rättsstatsprincipen; Rättsstat; EU-rätt; Fördragsbrott; Fördragsbrottstalan; Rättsstatsmekanismen;

  Sammanfattning : The protection of the rule of law has been on the agenda in the EU during the last years because states like Poland, through legislative changes, have been dismantling the democracy and the rule of law. The legislation in Poland concerns for example, the appointment of judges, reduced retirement age for judges, and changes in the powers of the president and the minister of justice. LÄS MER

 5. 5. The Discourse of Violence, Persecution of Sexual Culture and Criminal Convictions of Sadomasochism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Suet Fung Tsang; [2021]
  Nyckelord :politics of sexual consent; sexual culture and norms; sadomasochism; critical discourse analysis; sexual rights and implementation of social justice; Social Sciences;

  Sammanfattning : How sexual consent is evidence and operationalised in criminal courts affect not only sexual rights but also the implementation of social justice. While sexual consent is regarded as a protocol of agreement in vernacular practices, the legal definition is seemingly more complicated than a mutual agreement. LÄS MER