Sökning: "jurisprudence"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet jurisprudence.

 1. 1. Demanding justice- Corporate responsibility for Climate Change impacts on Human Rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Livia Johanna Fischer; [2019-11-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most complex challenges of our time, as its consequences are reflected in a variety of social and political areas that are interlinked. The problem of 'climate change' has evolved from an environmental problem, to a political issue and, ultimately to an object of jurisprudence. LÄS MER

 2. 2. Defining Nature: Who’s Talking? The concept of nature in legal cases with Rights of Nature in Ecuador : a frame/framing analysis of interpretations of nature, underlying factors and recommended actions

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Laura Elisabeth Wolf; [2019]
  Nyckelord :rights of nature; Ecuador; framing; frames; nature; Ecuadorian constitutional court; defining nature; social constructivism;

  Sammanfattning : Since 2008, the Ecuadorian constitution grants intrinsic rights to nature. However, scholars highlight the stark contrast between the intended philosophy of rights of nature (RoN) and its implementation. The concept of “nature” in the constitution is left relatively undefined, hence open for interpretation of any actor in court. LÄS MER

 3. 3. Proportionality in Investment Treaty Arbitration and the Necessity for Tribunals to Adopt a Clear Methodology

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lasse Langfeldt; [2019]
  Nyckelord :Proportionality; Investment Treaty Arbitration; TECMED; proportionate; reasonableness; reasonable; Principle of Proportionality;

  Sammanfattning : Whenever states’ rights to regulate and investor’s interests conflict with each other it is an unsolved question in investment treaty arbitration how one should balance those two positions. In particular, it is indefinite where to draw the line at what point states can actually exercise their rights without unlawfully violating the investor’s interests. LÄS MER

 4. 4. (O)tryggare kan ingen vara - en undersökning av det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar våld mellan närstående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Birgitta Völlo; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; rättsvetenskap; barnkonventionen; norsk rätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att med stöd i den rättsdogmatiska metoden undersöka det straffrättsliga skyddet av barn som bevittnar våld mellan föräldrar, och vidare om skyddet kan anses vara förenligt med barnkonventionens krav. Vad gäller barnkonventionen fokuserar uppsatsen huvudsakligen på artikel 19, som ålägger staten att skydda barn mot alla former för psykiskt och fysiskt våld. LÄS MER

 5. 5. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER