Sökning: "klövsulesår"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet klövsulesår.

 1. 1. Jämförelse mellan olika utfodringsregimer för andelen fångrelaterade klövhornsskador i en svensk försöksbesättning för mjölkkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Bornold Svanfeldt; [2019]
  Nyckelord :klövsulesår; foderstat; mjölkkor;

  Sammanfattning : Hälta hos mjölkkor utgör ett allvarligt och omfattande djurhälsoproblem. Hälta leder till en försämrad djurvälfärd för korna och till stora kostnader och produktionsförluster för lantbruket. En viktig orsak till hälta hos mjölkkor är allvarliga trauma- och fångrelaterade klövhornsskador såsom klövsulesår och böld i vita linjen. LÄS MER

 2. 2. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Hultdin; [2018]
  Nyckelord :genetic correlation; type traits; claw and leg health; longevity; Holstein; dairy cattle;

  Sammanfattning : The Holstein breed is known for its high milk yield and this has been achieved partially by genetic selection for yield. As a consequence, functional traits have deteriorated. Claw and leg disorders are common reasons for involuntary culling: 8.4% to 8. LÄS MER

 3. 3. Klövhälsa, klövverkning och underlag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :klöv; hälta; klövsjukdom; verkning; mjölkkor; välfärd; golv; ekonomi;

  Sammanfattning : Klövskador och klövsjukdomar är ett omfattade och dyrt problem, som påverkar både djuret och lantbrukaren på olika sätt. I Sverige år 2016 var andelen kor med klövproblem 39,3 % och år 2017 var det 32,5 %. LÄS MER

 4. 4. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
  Nyckelord :klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

  Sammanfattning : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. LÄS MER

 5. 5. Influence of claw health on fertility and milk production in dairy cows : an epidemiologic study from farms situated on the Aland Islands

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carin Ekström; [2015]
  Nyckelord :claw health; lameness; claw lesions; dairy cow; milk production; milk yield; reproduction; fertility;

  Sammanfattning : Lameness and claw lesions are frequent health problems observed among dairy cows and are a common reason for culling, reduced milk production and reproductive inefficiency. The present study investigated the association between claw health, reproduction and milk production of dairy cows at the Aland Islands in order to gain an understanding of the current situation. LÄS MER