Sökning: "kollaborativt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden kollaborativt lärande.

 1. 1. DIGITALA VERKTYGS ROLL I UNDERVISNINGEN - EN INTERVJUSTUDIE AV LÅGSTADIELÄRARNAS TANKAR KRING ANVÄNDNING AV OLIKA DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irine Ogestad; Meriana Chabo; [2019-02-17]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kollaborativt lärande; individualisering; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syfte:Metod:Resultat:Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i undervisningen på lågstadiet, vilka roller lärare tycker att de spelar i undervisningen och vad lärare tycker att de har för för- och nackdelar i undervisningen på lågstadiet.Valet av metod utfördes som en kvalitativ studie. LÄS MER

 2. 2. Lärares lärande i förbättringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Edman; [2019]
  Nyckelord :analytisk intervju; beprövad erfarenhet; erkännande; förbättringsarbete; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; kontinuitet; narrativ intervju; praktikgemenskap; profession; samspel; skolutveckling; språkutveckling; utvecklingsarbete; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det här är en studie av förbättringsarbete på en gymnasieskola, exemplifierat av ett språkutvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med texten är att tolka och förstå lärarnas lärande inom utvecklingsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Kollaborativt skrivande: Hur skrivsamarbete kan förbättra skrivandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Hertzberg; Andrea Kronqvist Edvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskollärare erfarenheter av att integrera lärplattor i den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Belaynesh Ketsela Tesfaye; [2019]
  Nyckelord :App.; digital kompetens; integrera; kollaborativt lärande; lärplatta.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarens erfarenheter av hur lärplattan kan integreras i det pedagogiska arbetet i förskolan och vilka möjligheter de erfar finns för barns lärande och utveckling när de använder lärplattan. Som metod valdes intervju där fem förskollärare som arbetar i tre olika förskolor i Västra-Götalandsregionen har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla sitt lärande genom andra : En forskningsöversikt om kollaborativt och kooperativt lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Fredrica Aronsson; Carl Henningsson; Linnea Holgersson; [2019]
  Nyckelord :Kollaborativt lärande; kooperativt lärande; matematikundervisning; grundskola;

  Sammanfattning : I denna studie har intresset varit att utforska hur kollaborativt och kooperativt lärande påverkar elevers lärande i matematik. Fokus har varit att undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till gällande positiva och negativa resultat från att använda kollaborativa och kooperativa lärprocesser i matematikundervisningen. LÄS MER