Sökning: "kollaborativt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden kollaborativt lärande.

 1. 1. Kooperativt lärande som metod för skrivutveckling? : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elizabeth Chaouche; Rebecca Liljeström; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande; socialt samspel; skrivutveckling; kollaborativt lärande;

  Sammanfattning : Skrivandet utgör en viktig del i människans liv. Det är emellertid en komplex process innehållande många moment som kräver kognitiv förmåga. En ständig utmaning för verksamma lärare är att räcka till för alla sina elever. Stora elevgrupper med varierande förmågor och behov sätter press på eleverna, läraren och undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Digitalt skrivsamarbete - En undersökning om instruktioner och kollaborativt skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Hertzberg; Andrea Kronqvist Edvall; [2020]
  Nyckelord :Dialogisk plats; Instruktioner; Kollaborativt skrivande; Kooperativt skrivande; Skrivsamarbete;

  Sammanfattning : Idag behöver elever utveckla förmågor för att kunna delta i den kultur som finns online. Denna kultur kännetecknas av samarbete. Ett sätt att samarbeta digitalt är att skriva kollaborativt vilket elever kan lära sig genom att få tydliga instruktioner som stöd i processen. LÄS MER

 3. 3. Grupparbetets påverkan på gruppdynamik inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Petersson; Kenan Aliefendić; [2020]
  Nyckelord :grupparbete; gruppdynamik; group dynamics; group work; idrott och hälsa; physical education; samarbete; kooperativt lärande; kollaborativt lärande;

  Sammanfattning : Grupparbete är en vanlig arbetsform i ämnet idrott och hälsa. Trots det råder begränsad förståelse bland lärare kring vad gruppdynamik är och hur det kan appliceras i undervisningen. Med denna problematik som bakgrund är syftet med denna kunskapsöversikt att redogöra för hur grupparbete kan påverka gruppdynamiken. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande och NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jaquline Andersson; Erika Törnlycke Brobeck; [2020]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; No;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande är populärt ute på skolorna i Sverige och har enligt forskning positiva effekter för elevers lärande i allmänhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att undersöka frågeställningen; Hur påverkas elevers lärande i NO av ett kooperativt arbetssätt? För att besvara frågeställningen genomfördes därmed en litteraturöversikt med fokus på aktuell forskning. LÄS MER

 5. 5. Kollaborativt lärande i geografi : Om kollaborativ undervisning och bedömning i geografi på högstadiet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Gustav Elfström; [2020]
  Nyckelord :Kollaborativt lärande; kollaborativ undervisning; kollaborativ bedömning; geografi; högstadiet; elevdelaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att öka kunskapen om hur kollaborativ undervisning och en kollaborativ bedömningsprocess påverkar lärandet och måluppfyllelsen i ämnet geografi. Lektionsserien genomfördes med två klasser i årskurs 8. LÄS MER