Sökning: "krisprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet krisprocess.

 1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 2. 2. Du vet inte hur stark du är, förren stark är det enda alternativ du har : En fenomenologisk studie i anhörigas upplevelser av att leva med en person med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anita Lindroos; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur anhöriga hanterar sin livsvärld när den förändras när deras närstående och tillika partner får en demenssjukdom. Att en partner drabbas av en sjukdom innebär en krisprocess och studien tar upp vilka strategier anhöriga använder sig av när de befinner sig i en kris. LÄS MER