Sökning: "läromedelanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet läromedelanalys.

 1. 1. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 2. 2. Läromedelanalys i ämnet matematik : Med fokus på hur olika läromedel presenterar begreppet subtraktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lanja Jabbar; Hoodo Warsame; [2020]
  Nyckelord :Läromedel; variationsmönster; representationsformer; subtraktion.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain knowledge about how teaching materials in the subject mathematics present the concept of subtraction linked to forms of representation and patterns of variation. The chosen method for the study is a qualitative study method and is based on a content analysis of selected teaching materials. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av läsförståelse hos andraspråkselever : En läromedelanalys av två läromedel i svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Vasiliki Vagia; [2019]
  Nyckelord :läroböcker; schemateori; genre; bilder; autentiska texter;

  Sammanfattning : : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om läromedel i svenska som andraspråk i årskurs 3 och undersöker vilka möjligheter andraspråkslever erbjuds för att utveckla sin läsförståelse. Läsförståelsen påverkas av olika faktorer såsom ordförråd, läsförståelsestrategier, kunskap om olika textgenrer, bilder som illustrerar texterna samt huruvida texterna är autentiska eller icke autentiska. LÄS MER

 4. 4. En jämlik utbildning? : En läromedelsanalys av hur etiken framställs i olika läroböcker inom religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnéa Pettersson; Jakob Lagerberg; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religion; etik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Sedan 1991 sker inte längre någon statlig kontroll av läroböcker som publiceras. Istället granskas läromedel på initiativ av olika organisationer eller inom lärarutbildningen. Rutiner kring läromedelsgranskning av yrkesaktiva lärare är näst intill icke-existerande för att tiden inte prioriteras för en läromedelsgranskning. LÄS MER

 5. 5. Läromedelsanalys gällande textbaserade uppgifter i matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Filip Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Variationsteorin; kritiska aspekter; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utveckla en kunskap om vilket innehåll olika läromedel kan ha gällande textbaserade uppgifter i ämnet matematik. Arbetet är baserat på en läromedelanalys på två olika läromedel i årskurs tre som har analyserats och granskats. LÄS MER