Sökning: "autoetnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet autoetnografi.

 1. 1. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk professionsutveckling på en alternativ undervisningsarena : En longitudinell och autoetnografisk studie av konstruktionen av uppdraget som specialpedagog och matematikdidaktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Åsa Perbjörs; [2021]
  Nyckelord :Professional development; mathematic didactics; SENCO teacher; autoethnography; alternative educational arena.; Professionsutveckling; matematikdidaktik; specialpedagog lärare; autoetnografi; alternativ opplæringsarena undervisningsarena.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka professionsutveckling hos en specialpedagog med fördjupning inom matematik. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om specialpedagogiska professioner. LÄS MER

 3. 3. Sense of Place and Mental Wellbeing : Autoethnographic Explorations Through the Streets of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sara Hedman; [2021]
  Nyckelord :Sense of Place; Mental wellbeing; Autoethnography; Embodiment; Environmental Psychology; Flâneuse; Stockholm;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ’känsla av plats’, betraktat som menings- och anknytningsskapande till plats, påverkar individuellt och allmänt mentalt välbefinnande. Genom appliceringen av förkroppsligad autoetnografi syftar den till att skildra ett personligt narrativ om egna upplevelser från att gå på gatorna i Stockholms innerstad. LÄS MER

 4. 4. DIGITAL KOMMUNIKATION INOM ETT IT-FÖRETAG VID SYSTEMBYTE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Veronica Mourice; Josefin Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Förändringsarbete; kommunikation; digitalisering; implementering;

  Sammanfattning : En organisations interna och externa miljö har förmågan att enkelt förändras och därav har organisationen ett behov av att ständigt genomgå förändringsarbeten för att upprätthålla dess konkurrensfördel. Alltså kan förändringsarbete initieras på grund av interna och externa faktorer och kommunikation är en central faktor för att detta ska lyckas. LÄS MER

 5. 5. Trä och textil i samma form : Ett sökande efter likheter som förenar slöjdens material

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Lisa-Maria Tjärnstig; [2021]
  Nyckelord :sloyd; slöjd; materialkombinationer; läroplan;

  Sammanfattning : För att förstå hur läroplanens syfte i slöjd kan fungera för hela ämnet, söker jag likheter i upplevelse och genomförande i arbetsprocessen med både hårda och mjuka slöjdmaterial. Undersökningen syftar även till att arbeta materialöverskridande på ett utforskande sätt. LÄS MER