Sökning: "autoetnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet autoetnografi.

 1. 1. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 2. 2. Skapa socialt nätverk hos äldre : Kan produktutveckling bidra till social förändring?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Petra Kelemen; [2021]
  Nyckelord :elderly; loneliness; social network; belonging; health; äldre; ensamhet; socialt nätverk; tillhörighet; hälsa;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle som drabbats av en ensamhetsepidemi där de värst drabbade är äldre människor över 60 år. Ensamheten påverkar oss människor mentalt och fysiskt, vilket kan vara en faktor som leder till en mer fortgående mental åldringsprocess men även en tidigare bortgång. LÄS MER

 3. 3. Ett steg i riktning mot memoria

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Albert Niklasson; [2021]
  Nyckelord :retorik; hip hop; rap; memoria; etos; delectare; autoetnografi; aktionsforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka den retoriska potential som hip hoppens lyrik, rap, skulle kunna besitta i klassrumssammanhang. Undersökningen intresserar sig för dess effektivitet som minnesstrategi men också dess potential som ett media att förmedla kunskap. LÄS MER

 4. 4. Alternativa övningsmetoder för musiker: En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler - del 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Veronika Zadera; [2021]
  Nyckelord :Alternativa; Mentalisering; Metoder; Musik; Musiker; Musikpedagogik; Samspel; Utbildningsvetenskap; Zon 1; Zon 2; Öva; Övning; Alternative; Educational Science; Imagery; Methods; Music; Music education; Musical interaction; Musicians; Practise; Practice; Practising; Zone 1; Zone 2; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2 utforskar hur mentalisering och mimning fungerar i musikalisk övning, enskilt och som duo, i arbetet mot en konsertfärdig produkt. Här redogörs även för hur medvetandezonerna zon 1 och zon 2, som upptäcktes i Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1, kan fungera i musikalisk övning genom mentalisering. LÄS MER

 5. 5. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER