Sökning: "autoetnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet autoetnografi.

 1. 1. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lenning; [2022]
  Nyckelord :; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). LÄS MER

 2. 2. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 3. 3. Game Over? : En kvalitativ undersökning gällande kommunikationsproblemmellan speldesigners och ljuddesigners

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Diego Chumpitaz Chavez; [2021]
  Nyckelord :Kunskap; tyst kunskap; disciplin; kommunikation; projektstyrning; speldesigner; ljuddesigner.;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att bidra med en förståelse kringpotentiella kommunikationsproblem under processen av ett spelskapande mellanspeldesigners och ljuddesigners. Detta fullföljdes genom kvalitativa djupintervjuer medhjälp av en halvstrukturerad metod och vissa tillägg av mina egna upplevelser, medandra ord en autoetnografi. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogisk professionsutveckling på en alternativ undervisningsarena : En longitudinell och autoetnografisk studie av konstruktionen av uppdraget som specialpedagog och matematikdidaktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Åsa Perbjörs; [2021]
  Nyckelord :Professional development; mathematic didactics; SENCO teacher; autoethnography; alternative educational arena.; Professionsutveckling; matematikdidaktik; specialpedagog lärare; autoetnografi; alternativ opplæringsarena undervisningsarena.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka professionsutveckling hos en specialpedagog med fördjupning inom matematik. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om specialpedagogiska professioner. LÄS MER

 5. 5. Sense of Place and Mental Wellbeing : Autoethnographic Explorations Through the Streets of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sara Hedman; [2021]
  Nyckelord :Sense of Place; Mental wellbeing; Autoethnography; Embodiment; Environmental Psychology; Flâneuse; Stockholm;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ’känsla av plats’, betraktat som menings- och anknytningsskapande till plats, påverkar individuellt och allmänt mentalt välbefinnande. Genom appliceringen av förkroppsligad autoetnografi syftar den till att skildra ett personligt narrativ om egna upplevelser från att gå på gatorna i Stockholms innerstad. LÄS MER