Sökning: "autoetnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet autoetnografi.

 1. 1. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 2. 2. Kreativitet i praktiken : En autoetnografisk studie av kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sebastian Sahlin; [2020]
  Nyckelord :kreativitet autoetnografi pedagogik fenomenologi måleri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och få kännedom om kreativa processer och olika kreativa strategier för att, som lärare bättre kunna främja elevers kreativitet. Frågeställningen, ”Vad kännetecknar en kreativ process?”, undersöks med en autoetnografisk metod där en dokumenterad kreativ process jämförs med andras autoetnografiska dokumentationer av kreativa processer. LÄS MER

 3. 3. Jag dansar, därför är jag bög? : En autoetnografisk studie om hur dansbaserad gruppträning kan utmana heteronormer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Queer; HBTQ; Modern dans; Autoetnografi; Gruppträning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur dansbaserad gruppträning kan utmana rådande heteronormer inom motionsidrotten. I dagens samhälle finns en tydlig hälsoklyfta inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan de som faller in under heteronormen och de som bryter mot den. LÄS MER

 4. 4. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Saleh; [2020]
  Nyckelord :Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Sammanfattning : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. LÄS MER

 5. 5. Jag vill inte se din perfekta frukost när jag sitter i min fåtölj och har brödsmulor på bröstet : En autoetnografisk- och kritisk analys om visuellt material och den egna upplevelsen på plattformen Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Filipsson; [2020]
  Nyckelord :Autoetnography; phenomenology; feminism; situated knowledges; Instagram; self representation; visual communication; Autoetnografi; fenomenologi; feministisk ståndpunktsteori; Instagram; självrepresentation; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen handlar om utmaningen att få distans till ett visuellt material på Instagram och varför ett material betraktas på sättet det görs. Syftet med uppsatsen är på så sätt att hitta en djupare förståelse för min ståndpunkt i det visuella meningsskapandet och hur dagens visuella kultur speglas på Instagram. LÄS MER