Sökning: "transkultur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet transkultur.

 1. 1. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 2. 2. Att överbrygga språkbarriärer i vården : En litteraturöversikt om hur vårdpersonal hanterar och överbryggar språkbarriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Språkbarriär; kommunikationsbarriär; hälsovård; transkultur; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrationen ökar i världen idag och Sverige är ett land som tagit emot många människor från andra länder vilket också speglar sig inom sjukvården. Hälso-och sjukvården ställs inför stora utmaningar som leder till konsekvenser såsom brist i kommunikationen på grund av språkbarriärer. LÄS MER