Sökning: "landscape approach"

Visar resultat 1 - 5 av 725 uppsatser innehållade orden landscape approach.

 1. 1. The Internal Auditor's Role in Cybersecurity Governance : A qualitative study about the internal auditor's influence on the people factor of cybersecurity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikola Simić; [2022]
  Nyckelord :Internal auditing; Cybersecurity; Assurance; Risk Assessment; Three Lines of Defense;

  Sammanfattning : Internal auditors have a substantial impact on organisations’ governance. Hence this research aims to uncover the practice of internal auditors in Sweden, especially their part in cybersecurity and the people factor. LÄS MER

 2. 2. The role of stakeholders in a transition toward advanced corporate sustainability: A representation of the European wind power industry and the case of Vestas Wind Systems A/S

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Emma Kurvits; [2022]
  Nyckelord :wind power industry; stakeholder theory; corporate sustainable transition; incumbency; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The wind power industry has long remained passive on broader sustainability issues, grounded in the perception that the industry is inherently linked with environmental sustainability. Within the past 5 years, there has been a dramatic change in the stakeholder and corporate perception of sustainability. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 4. 4. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lenning; [2022]
  Nyckelord :; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). LÄS MER

 5. 5. Facing the digital divide in E-stonia: A field study on the inclusion of senior citizens in the digital society of Estonia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Karolina Boyoli; [2022]
  Nyckelord :Estonia; e-Government; e-Governance; digital literacy; digital exclusion; digital inclusion; digitalization; senior citizens; strategic communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : With the vast processes of digitalization and digitization taking place in many countries in the world, the small northeastern European country Estonia has managed to make incredible advancements in the field of technology and in creating a digital society. Today, the most digitized country and government in the world provides a vast majority of governmental services online, presents the most unicorns per capita in the world and is establishing digital embassies. LÄS MER