Sökning: "landskapsarkitektur designförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden landskapsarkitektur designförslag.

 1. 1. Barns informella lärande i utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Ingemansson; [2016]
  Nyckelord :lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Sammanfattning : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. LÄS MER

 2. 2. Urbana mikroklimat i samband med förtätning : strategier för gestaltning av urbana miljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Davéus; [2016]
  Nyckelord :urban design; förtätning; mikroklimat; urban heat island; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsdal;

  Sammanfattning : Urban design handlar om att forma den fysiska miljön för att tillgodose stadslivet ur alla dess aspekter. Detta är en komplicerad uppgift som kräver integration och översättning av olika intressenters intressen till ett designförslag vidare till förverkligandet av de rumsliga konstruktionerna i stadsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Reuse, reduce & recycle : planning for sustainable solid waste management in Stone Town - Zanzibar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Hellman; Emma Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Integrated Solid Waste Management; landscape architecture; planning for SWM in developing countries; solid waste management in Zanzibar;

  Sammanfattning : In the low-income countries of the world, rapid urbanization and decaying infrastructure results in an increasingly unsustainable situation when it comes to solid waste management. Often, the solution tends to focus on introducing technical advanced interventions based on the conditions of the high-income world. LÄS MER

 4. 4. Hur landskapsarkitektur kan bidra till att skapa meningsfulla rum i utemiljön kring köpcentrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Roupe; [2014]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsbyggnad; miljonprogram; köpcentrum; stadsdelscentrum; visuell analys;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur landskapsarkitektur kan bidra till att skapa meningsfulla rum i utemiljön kring köpcentrum. På 50 och 60-talet planerades Stockholms tunnelbaneförorter enligt grannskapsidealen där centrumen utgjorde stadsdelens mittpunkt eller hjärta som skulle serva och samla befolkningen som bor runtom. LÄS MER

 5. 5. From industrial past to sustainable future : Arboretum Lövholmen; generating trees for a greener future

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Hedenkvist; Carolina Horn; [2014]
  Nyckelord :Arboretum; visionary competition; ecological design; industrial site;

  Sammanfattning : Old industrial sites bear witness of the unsustainable industrial developments in the past. Today many of them stand abandoned and empty, old structures lacking function in our present society. LÄS MER