Sökning: "lena lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lena lindqvist.

 1. 1. Etablering av möbelföretag i Sverige : En studie om anpassning och standardisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Åkesson; Malin Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :möbebranschen; gränsöverskridande etablering; anpassning; standardisering; etablering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Enterprising and Business Development, Ekonomihögskolan vid Linnèuniversitetet, företagsekonomi, 2EB00E, VT 2012 Författare: Martin Åkesson och Malin Lindqvist Handledare: Lena Olaison Titel: Etablering av möbelföretag i Sverige: En studie om anpassning och standardisering Bakgrund: Minskade barriärer mellan gränser medför att det blir allt lättare för företag att förflytta sin verksamhet till andra länder genom etablering. Efterfrågan från befintliga kunder och potentiella kunder gör att verksamheten ser möjligheter i att utmana konkurrenter på en ny marknad. LÄS MER

 2. 2. Gränslandsproblematiken. En studie om problematiken kring de elever som befinner sig i gränslandet mellan grundskolan och särskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ingegärd Hasslöf; Lena Lindqvist; [2009-03-05]
  Nyckelord :gränslandsproblematik; grundskola; särskola; särskoleinskrivning;

  Sammanfattning : BakgrundEfter att ha tagit del av att särskoleinskrivningarna ökat de senaste åren ville vi ta reda på vad denna ökning beror på. Då det visat sig att det är eleverna i grundsärskolan, i synnerhet deelever som befinner sig i gränszonen mellan grundskola och särskola, som ökat ville vi titta närmare på denna problematik. LÄS MER

 3. 3. Vägar till god läsförståelse : Sex pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av hur elever i år 3-6 når god läsförståelse.

  L3-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Högskolan i Kalmar

  Författare :Lena Olsson; Margaretha Lindqvist; [2008]
  Nyckelord :läsförståelse; läslust; samtal kring litteratur;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med vår studie har varit att undersöka hur lärare i år 3-6 arbetar så att deras elever når goda resultat i läsförståelse och uppvisar läslust. Vi har gjort kvalitativa intervjuer utifrån en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Vägar till god läsförståelse : Sex pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av hur elever i år 3-6 når god läsförståelse.

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Olsson ; Margaretha Lindqvist; [2008]
  Nyckelord :läsförståelse; läslust och samtal;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med vår studie har varit att undersöka hur lärare i år 3-6 arbetar så att deras elever når goda resultat i läsförståelse och uppvisar läslust. De pedagoger som intervjuats har särskilt intresse för undervisning i läsning och läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Partnerskap och paternalism : En studie av Sida och Afrikagruppernas utvecklingssamarbete i Sydafrika med fokus på hiv och aids.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Lena Carlsson; Charlotta Lindqvist Karlsson; [2005]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Africa Groups of Sweden AIDS development HIV partnership paternalism Sida South Africa; TVÄRVETENSKAP; Afrikagrupperna aids bistånd hiv partnerskap paternalism Sida Sydafrika utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur Sida och Afrikagrupperna arbetar med hiv och aids i Sydafrika utifrån den postkoloniala kritik som riktats mot denna typ av arbete. Fokus ligger på de problem och dilemman som finns i utvecklingssamarbetet med Sydafrika. LÄS MER