Sökning: "lena lindqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lena lindqvist.

 1. 1. Gränslandsproblematiken. En studie om problematiken kring de elever som befinner sig i gränslandet mellan grundskolan och särskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ingegärd Hasslöf; Lena Lindqvist; [2009-03-05]
  Nyckelord :gränslandsproblematik; grundskola; särskola; särskoleinskrivning;

  Sammanfattning : BakgrundEfter att ha tagit del av att särskoleinskrivningarna ökat de senaste åren ville vi ta reda på vad denna ökning beror på. Då det visat sig att det är eleverna i grundsärskolan, i synnerhet deelever som befinner sig i gränszonen mellan grundskola och särskola, som ökat ville vi titta närmare på denna problematik. LÄS MER

 2. 2. Vägar till god läsförståelse : Sex pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av hur elever i år 3-6 når god läsförståelse.

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Olsson ; Margaretha Lindqvist; [2008]
  Nyckelord :läsförståelse; läslust och samtal;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med vår studie har varit att undersöka hur lärare i år 3-6 arbetar så att deras elever når goda resultat i läsförståelse och uppvisar läslust. De pedagoger som intervjuats har särskilt intresse för undervisning i läsning och läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Vägar till god läsförståelse : Sex pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av hur elever i år 3-6 når god läsförståelse.

  L3-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Högskolan i Kalmar

  Författare :Lena Olsson; Margaretha Lindqvist; [2008]
  Nyckelord :läsförståelse; läslust; samtal kring litteratur;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med vår studie har varit att undersöka hur lärare i år 3-6 arbetar så att deras elever når goda resultat i läsförståelse och uppvisar läslust. Vi har gjort kvalitativa intervjuer utifrån en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Åsa Carlsson; Anna Lindqvist; Lena Öman; [2004]
  Nyckelord :personalbefrämjande åtgärder; strategi; friskvård; nyckeltal;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på vilka nyckeltal som de undersökta företagen använder och hur de ingår i företagens strategiarbete när det gäller personalbefrämjande åtgärder. Vi har konstaterat att personalbefrämjande åtgärder och nyckeltal ingår i strategiarbetet hos de undersökta företagen. LÄS MER