Sökning: "mätsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet mätsystem.

 1. 1. Dynamically Controlled Vacuum Level for Vacuum Pad Grippers

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Söderman; Simon Ahlin Högfeldt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vacuum grippers are widely used in the industry where objects needs to be gripped and moved. There is a need to reduce the consumption of compressed air that is used to create vacuum. This project aims to investigate one method to reduce this. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål : En fallstudie av Hyresbostäder i Norrköping AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Romina Chanko; Marsel El-Bazi; [2019]
  Nyckelord :Financial management; municipal companies; rental housing; challenges; Ekonomistyrning; kommunala bolag; Hyresbostäder; utmaningar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsaspekterna har blivit allt mer omdiskuterade i dagens samhälle. Därför är det viktigt för företag att visa sitt engagemang i dessa frågor. Användningen av ekonomistyrning möjliggör att verksamheter mer framgångsrikt uppnår hållbara mål. LÄS MER

 3. 3. Fjärrkontrollstyrd sampling av tröghetssensorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Nicholas Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Remote controlled; sampling; inertial sensor; inertial sensors; wifi; Fjärrkontrollstyrd; sampling; tröghetssensor; tröghetssensorer; wifi;

  Sammanfattning : På avdelningen Medicinsk Teknik-Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus (MT-FoU) pågår en utveckling av ett rörelsemätsystem (MoLab) som syftar till att ge kvantitativa data från individer med nedsatt rörelsefunktion. Denna information kan fungera som underlag för behandling och användas för att utvärdera uppföljning av behandlingar. LÄS MER

 4. 4. A Feasibility Study of an Automated Repair Process using Laser Metal Deposition (LMD) with a Machine Integrated Component Measuring Solutio

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Florian Säger; [2019]
  Nyckelord :LMD – Laser Metal Deposition; Laser Cladding; Repair of Metal Components; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Measruing of Components in Machine Enclosure; Additive Manufacturing; Measuring; LMD – Laser Metal Deposition; Laserauftragsschweißen; Detektieren von abgenutzten oder beschädigten Oberflächen; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Vermessen von Komponenten im Maschinenbearbeitungsraum; Additive Fertigung; Vermessen; LMD – Laser Metal Deposition; Laserbeklädnad; Reperera av metall komponenter; Reengineering; omvänd teknik; Detektion av slitna och skadade områden; Laser Scanner; Mätning av komponenter i maskinskåp; Mätning av komponenter i maskinskåp; mätning;

  Sammanfattning : The repair of worn or damaged components is becoming more attractive to manufacturers, since it enables them to save resources, like raw material and energy. With that costs can be reduced, and profit can be maximised. LÄS MER

 5. 5. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER