Sökning: "mätsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet mätsystem.

 1. 1. Dynamically Controlled Vacuum Level for Vacuum Pad Grippers

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Söderman; Simon Ahlin Högfeldt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vacuum grippers are widely used in the industry where objects needs to be gripped and moved. There is a need to reduce the consumption of compressed air that is used to create vacuum. This project aims to investigate one method to reduce this. LÄS MER

 2. 2. A Feasibility Study of an Automated Repair Process using Laser Metal Deposition (LMD) with a Machine Integrated Component Measuring Solutio

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Florian Säger; [2019]
  Nyckelord :LMD – Laser Metal Deposition; Laser Cladding; Repair of Metal Components; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Measruing of Components in Machine Enclosure; Additive Manufacturing; Measuring; LMD – Laser Metal Deposition; Laserauftragsschweißen; Detektieren von abgenutzten oder beschädigten Oberflächen; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Vermessen von Komponenten im Maschinenbearbeitungsraum; Additive Fertigung; Vermessen; LMD – Laser Metal Deposition; Laserbeklädnad; Reperera av metall komponenter; Reengineering; omvänd teknik; Detektion av slitna och skadade områden; Laser Scanner; Mätning av komponenter i maskinskåp; Mätning av komponenter i maskinskåp; mätning;

  Sammanfattning : The repair of worn or damaged components is becoming more attractive to manufacturers, since it enables them to save resources, like raw material and energy. With that costs can be reduced, and profit can be maximised. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 4. 4. Idéhantering i digitala tjänsteföretag

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Arvidsson; David Lagerholm; [2018]
  Nyckelord :Innovation; idea management; service company; measurement; Innovation; idéhantering; tjänsteföretag; mätning;

  Sammanfattning : Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar inom teknik, marknad, och kunders krav harblivit en allt mer viktig egenskap hos företag. Idag rör sig samhället oerhört fort. LÄS MER

 5. 5. Säkerställning av mätprocessers tillförlitlighet : En fallstudie på Volvo Group Trucks Operations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Marcus Ljung; Adam Staf Vadin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quality insurance is an important part of a manufacturing company in order to achieve and maintain its competitiveness. To measure how the company’s processes are performing, it is necessary to have reliable measurement data. LÄS MER