Sökning: "maktförhållande"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet maktförhållande.

 1. 1. Molnlagring i landskapet. Fallstudie över Amazon Web Services och Eskilstuna Logistikpark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna-Klara Norlin; Ronja Ringvall; Ylva Barr; [2020-08-29]
  Nyckelord :Molntjänster; Datahall; Eskilstuna logistikpark; Amazon Web; Services; Landskap.;

  Sammanfattning : This dissertation is based upon a case study that examined the effects of the establishment ofEskilstuna Logistics Park, and more specifically the Amazon Web Services data center, onthe local landscape in the society of Kjula in Eskilstuna municipality. The departure point forthis dissertation is the contradiction between the general perception of, on the one hand,services of The Cloud as weightless and detached, and on the other hand the physical andresource-intensive infrastructure that upholds these services. LÄS MER

 2. 2. Döva öron och tomma ord? : En kvalitativ studie av boendes upplevelser av medborgardeltagande och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Katarina Ekeroot; [2020]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; aktivism; förtätning; planering; asymmetriska maktrelationer;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur boende i Eriksberg i Uppsala kommun upplevt planprocesser inför förtätning av stadsdelen samt hur inbjudan till, och kommunikation kring, möjligheten till medborgardeltagande i processerna kan relateras till olika typer av motstånd som uppstått. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med boende aktiva inom en motståndsförening, en nätbaserad enkät till boende, samt information från kommunala tjänstemän och dokument. LÄS MER

 3. 3. Urfolkskonst : Hur den representeras i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Inga-Wiktoria Påve; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studentuppsats undersöker definitionen av urfolkskonst och hur den representeras i undervisningen. Den utgår från ett samiskt perspektiv och använder sig utav diskursanalys där maktförhållande är i fokus. LÄS MER

 4. 4. Landsbygden och den urbana normen : Föreställningar om landsbygden i svensk dagspress 2015 - 2019

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Wikman; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; Rural; Urban; Maktförhållande; Andrefiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka framställningar som finns av landsbygden och glesbygden i svensk nyhetsmedia. Den metod som används för att undersöka detta är diskursanalys av 60 artiklar från åtta svenska tidningar, lokaliserade i både större städer och mer lantligt. LÄS MER

 5. 5. När vården går emot patientens vilja : En kvalitativ litteraturstudie om tvångsåtgärder inom psykiatrin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ebba Wennerbo; [2020]
  Nyckelord :tvångsåtgärder; tvång; upplevelser; patient; avskiljning; tvångsmedicinering; fastspänning; tvångsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Tvångsåtgärder sker oftast mot patientens vilja men det finns personer som går med på tvångsåtgärder frivilligt men oftast ses detta som något negativt och ont som individen måste leva med eller något personen utsätts för. Under 2013 användes tvångsåtgärder som avskiljning, fastspänning och tvångsmedicinering vid 8751 tillfällen. LÄS MER