Sökning: "marknadsstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet marknadsstruktur.

 1. 1. Does competition in the EU banking market lead to lower interest margins? : A panel data analysis on how market competition affects banks interest margin across EU countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Henriksson; Anna Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Bank; Interest margin; Market concentration; European Union; Bank; Räntemarginal; Marknadskoncentration; Europeiska unionen;

  Sammanfattning : This study analyses the bank market competition and bank interest margins in the European Union member countries banking sector during the period 2007–2019, using panel data analysis and aggregated data for each country ́s banking sector. Our starting point is the theory about market structure and two structural indexes are used as proxies of the degree of market competition. LÄS MER

 2. 2. Företagskoncentrationer på den digitala marknaden – Håller EU:s koncentrationsreglering måttet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; civilrätt; den digitala marknaden; företagskoncentrationer; EU-kommissionen; koncentrationsreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den digitala marknaden medför många fördelar, både för företag och konsumenter. Samtidigt ställer den snabba utvecklingen och marknadsstruktur som finns på den digitala marknadens krav på regleringen av företagskoncentrationer. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka särdrag som karakteriserar den digitala marknaden. LÄS MER

 3. 3. Marknadsstruktur och strategiska val för återförsäljare inom den svenska datorkomponentsbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hampus Egly; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Time of use pricing strategy for Indian microgrids subordinate to grids with unreliable coverage

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :NIKLAS BRÄNNLUND; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decade microgrids has become a usual way of providing electricity resilience in rural India. With the electrification of rural villages happening rapidly the national grid fails to provide reliable electricity distribution, and microgrids has proven a good way of improving upon the lacking electricity quality. LÄS MER

 5. 5. En blockkedja på den svenska värdepappersmarknaden? : En undersökande studie om blockkedjeteknikens potential och användningsområden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Sigurdsson; Line Weimer; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; securities market; post trade; financial intermediary; financial innovation; FinTech; Blockkedja; värdepappersmarknad; post-trade process; finansiell intermediär; finansiell innovation; FinTech;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska värdepappersmarknaden utgörs av en komplex marknadsstruktur med många intermediärer. En av de senast introducerade teknikerna är blockkedjetekniken, som ska förenkla interaktionen mellan aktörer. LÄS MER