Sökning: "marriage migration"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden marriage migration.

 1. 1. The Two-Year Trap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Regina Mattsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :marriage migration; gendered citizenship; intimate partner violence; structural violence;

  Sammanfattning : Marriage migration contests the normative boundaries of marriage and is therefore becoming object to vast regulations. The Swedish Alien Act’s two-year rule is one such regulation, that is implemented to weed out “fraudulent marriages” among marriage migrants. LÄS MER

 2. 2. Migration Experiences of Quota refugees in Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dennis Munetsi; [2019]
  Nyckelord :Quota Refugees; Sweden; Migration; Botswana; Resettlement; Refugees; UNHCR; Migrationsverket; Refugee Mobility;

  Sammanfattning : This study explores how quota refugees who were resettled from Botswana to Sweden in 2014 experience migration and how these experiences are shaped by opportunities and limitations of refugee mobility rights between resettlement and naturalization. The study is grounded in a qualitative and constructivist methodological framework, and answers the question; how are quota refugees’ migration experiences in Sweden shaped by the opportunities and limitations of refugee mobility rights between resettlement and naturalization? Migration systems theory is used to analyze data gathered through semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. The Impact of migration and integration on clan intermarriage amongst Somali diaspora members in Stockholm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hibo Mohamed Said Farah; [2019]
  Nyckelord :Sweden; Somalia; Marriage; Diaspora; Clannism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Family-Reunification of Nordic Citizens in Sweden: The EEA Solution

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Aysha Shuhait; [2019]
  Nyckelord :Norway; Denmark; Sweden; Family-reunification; Transnationalism; EEA;

  Sammanfattning : The strict family reunification policies in Norway and Denmark have affected many individual’s family life. Individuals currently struggle to be reunited with their non-EU family members because of strict requirements. For some, moving to Sweden can be a solution due to their more liberal reunification policies. LÄS MER

 5. 5. Familjeåterförening - en omöjlighet för gifta barn? - Om rätten till familjeåterförening vid förekomsten av barnäktenskap i förhållande till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Sörensen; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; migrationsrätt; barnkonventionen; barnets bästa; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag vilken rätt gifta barn har att återförenas med sina föräldrar eller med sin make eller maka. Detta för att ur ett barnrättsperspektiv utreda om ett ingånget barnäktenskap begränsar barns rätt till familjeåterförening. LÄS MER