Sökning: "kvinnohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet kvinnohistoria.

 1. 1. Den glada horan & den olyckliga prostituerade : analys av den samhälleliga kunskapscirkulationen om prostituerade kvinnor i Sverige 1885-1900.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Lovisa Kristoffersson; [2023]
  Nyckelord :Historia; Kunskapshistoria; Prostitution; Kvinnor; Kvinnohistoria; 1800-tal; Genus; Könsroller; Könsnormer; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En analys av den samhälleligakunskapscirkulationen om prostituerade kvinnor i Sverige 1885-1900 genom att undersöka kunskapsarenor ämnade åt allmänheten - tidningsartiklar, skönlitterära verk samt ett medicinskt verk. Synen på prostituerade kvinnor samt hur dessa värderas och beskrivs undersöks... LÄS MER

 2. 2. Genus i historieämnet : En kunskapsöversikt om framställningen av kvinnor i läromedel och historieundervisningen och dess påverkan på eleverna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Kammarfelt; Emma Jonasson; [2023]
  Nyckelord :Genus; Historia; Kvinnohistoria; Läromedel; Undervisning;

  Sammanfattning : Utifrån historieämnets läromedel och material kan det uppfattas som att kvinnorna i historien inte är av stor betydelse. Det är ett tydligt märkbart fokus på männen, medan kvinnorna många gånger blir osynliggjorda. LÄS MER

 3. 3. Vilken kvinnlig representation finns i den svenska historieundervisningen som  bedrivs i lågstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mansoora Akhlaqi; Ridvall Isabella; [2023]
  Nyckelord :kvinnohistoria; genusperspektiv; genusperspektiv historieundervisning; jämställd historieundervisning; könsroller historia; kvinnor i historieundervisning; representation; Equality in history education; Pupils education in history; Gender roles history;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen “vilken kvinnlig representation finns i den svenska historieundervisningen som bedrivs i lågstadiet?”. Vilken roll har skolan i detta? Denna frågeställning ska besvaras genom att undersöka den befintliga forskningen som finns inom detta område. LÄS MER

 4. 4. "Välbevarad för sin ålder" - en kritisk studie av kvinnohistoria på SO-rummet.se

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :digitala utbildningsresurser; historiebruk; historieundervisning; ideologiskt patriarkalt historiebruk; kvinnohistoria; SO-rummet;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att hemsidan SO-rummet.se, en digital utbildningsresurs med inriktning mot SO-ämnena, är mycket välbesökt och rekommenderad av en rad olika aktörer, från Skolverket till enskilda lärare. Trots detta är hemsidan sparsamt beforskad. LÄS MER

 5. 5. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER