Sökning: "kvinnohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet kvinnohistoria.

 1. 1. WOMENʼS WOVEN WEB - Activating the Biographical Dictionary of Swedish Women through Social Network Narratives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alvarez Díaz María Guadalupe; [2020-11-23]
  Nyckelord :Social Network Analysis; SNA; mixed methodologies; lexikon; SKBL; IDN; Interactive Digital Narratives; kvinnor; kvinnorörelse; kvinnohistoria; kvinnliga studier; hemslöjd; textilkonst; mönsterritare; slöjdare; 1800-talet; 1900-talet; konstnärer; formgivning; kulturhistoria; pionjärer; entreprenörer; visualiseringar; socialt nätverk; kontakt; tekniska skolor; digital humaniora; lexicon; Swedish domestic handicraft; Swedish textile art; 19th Century; 20th Century; Swedish Technical schools; pioneers; entrepreneurs; network visualizations; female studies; digital humanities;

  Sammanfattning : When the Biographical Dictionary of Swedish Women (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL), became freely available online, it opened the opportunity to examine and transform its text-based content in new ways. The purpose of this project is to apply and reflect on explorative visualizations of social networks as a method for presenting and analysing data from SKBL. LÄS MER

 2. 2. Så kall ni är om handen, låt mig värma den i min

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Fredrika Holmberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :Hemmafru; Kafferep; Syjunta; Plagg; Kvinnohistoria; Handens görande;

  Sammanfattning : Min farmor Astrid var den som lärde mig sy min första söm och sticka mina första maskor. Hon hade inte möjligheten jag har i dag, att utbilda sig inom det textila fältet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnans tid är nu : En kvalitativ innehållsanalys av kvinnliga karaktärers representationer i TV-serien ”Vår tid är nu”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rebecca Wetterlöv; Isabelle Bringert; [2020]
  Nyckelord :representation; construction; Vår tid är nu ; gender; popular culture; TV Series; women s history; feminism; representation; konstruktion; Vår tid är nu ; genus; populärkultur; TV-serie; kvinnohistoria; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att genom en innehållsanalys undersöka hur de kvinnliga karaktärerna Maggan, Nina och Christina representeras i förhållande till deras roll och maktposition i samhället i TV-serien Vår tid är nu. Vidare har vi undersökt hur dessa framställningar skiljer sig åt i första respektive sista säsongen i och med feminismens framväxt. LÄS MER

 4. 4. Okänd Fotograf : En arkivstudie om den gotländska fotografen Laura Stenmans liv och fotografiska arbete under sekelskiftet 1900.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Gellerstedt; [2019]
  Nyckelord :Photographers; Photography; early photographic pictures; female photographer; women´s history; archival studies; Sweden; Photo studios on Gotland; the twentieth century; foto; fotografi; visitkortsfotografi; arkivstudier; biografi; kvinnohistoria; kvinnliga fotografer; Laura Stenman; Karolina Vilhelmina Laurentina Lundqvist; KJA Gardsten; Gardstedt; Gotland; näringsfrihetsförordningen; 1800-talsfotografi; fotoateljéer på Gotland; Adelsgatan 40; Adelsgatan 32;

  Sammanfattning : In this essay we follow a professional female photographer on the island of Gotland in Sweden around the turn of the twentieth century. The story of Laura Stenman’s life has for a long time been hidden, but through literature- and archival studies, her biographical story was pieced together and revealed during the winter of 2019. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors föreningsliv omkring 1920-talet i Södertälje : En inblick på kvinnors föreningsliv i Södertälje omkring införandet av den allmänna rösträtten i Sverige

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; föreningsliv; föreningar; Södertälje; 1920;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen och dess forskning är att undersöka kvinnors föreningsliv i en medelstor svensk stad i Sverige kring 1920-talet. Det finns fortfarande många hål i det vi kallar kvinnohistoria och dessa hål behöver fyllas igen. LÄS MER