Sökning: "mental load"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden mental load.

 1. 1. Han hjälper ju till : En kvalitativ studie av kvinnors emotionella arbete i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Annamaria Karlsson; Lejla Duzel; [2020]
  Nyckelord :Emotional labor; emotions; invisible work; mental load; Emotionellt arbete; emotioner; osynligt arbete; familjens projektledare; känsloregler;

  Sammanfattning : The term emotional labor is becoming a central part of the conversation about the division of household work. Emotional labor can be defined as emotion management and life management combined. It is the unpaid, invisible work women do to keep those around them comfortable and happy. LÄS MER

 2. 2. Självskattade psykiska problem hos pojkar och flickor på särskilda ungdomshem - en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Gustafsson; Annika Wilson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; självskattade problem; ungdomshem; tvångsvård; LVU residential care; SiS; YSR; anti-social; youth; self-reported problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys who were recently admitted to special residential homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers individually tailored compulsary care to young people by order of social services in all the municipalities of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Designing an interface for a teleoperated vehicle which uses two cameras for navigation.

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Lucas Rudqwist; [2018]
  Nyckelord :Human-Robot Interaction; HRI; User-Centered Design; UCD; Human-Computer Interaction; HCI; Interface Design;

  Sammanfattning : The Swedish fire department have been wanting a robot that can be sent to situations where it’s too dangerous to send in firefighters. A teleoperated vehicle is being developed for exactly this purpose. LÄS MER

 4. 4. Representing Three-Dimensional Airspace on a Two-Dimensional screen : Visualizing altitude information on a radar screen for a decreased cognitive load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Mental workload; Cognitive load; Fighter controller; Air traffic controller; Visualization; Radar; Intuitiveness;

  Sammanfattning : This study was conducted at the Swedish Defense research agency as an attempt to understand affordances and limitations in visualizing altitude information for fighter controllers. The fighter controllers are subject to large quantities of numerical information from multiple sources simultaneously. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning genom vistelse i naturen : En litteraturöversikt om naturens påverkan på stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Larsson; Niclas Andreasson; [2018]
  Nyckelord :experience; forest; nature; restoration; stress; natur; skog; stress; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt förekommande och orsakar personligt lidande. Stress handlar om obalans mellan belastning och återhämtning. Långvarig stress kan resultera i en livssituation som ger både psykisk och fysisk ohälsa. LÄS MER