Sökning: "miljöfrågor och svar"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden miljöfrågor och svar.

 1. 1. Nudging inom e-handeln : Ett användbart verktyg för att främja mermiljövänliga transportalternativ?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michaela Axelsson; Helena Gärdin; [2018]
  Nyckelord :Nudging; E-Commerce; Environment; Transportation alternatives; Behavioural Economics; Transparency; Nudging; E-handel; Miljö; Transportalternativ; Beteendeekonomi; Transparens;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln ökar för varje år och antal returer stiger i takt med detta. Då konkurrensen är hård inom e-handeln erbjuder företag idag allt mer bekväma samt snabba transportalternativ. Konsekvensen av detta har följaktligen resulterat i att många transporter idag går halvtomma, vilket bidrar till onödiga utsläpp. LÄS MER

 2. 2. Upphävande av ledningsrätt i vattenområde : Hur hanteras eventuell miljöskada inom Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marija Juric; [2016]
  Nyckelord :Environmental Code; rights law; environmental damage; the County Administrative Board; the Swedish mapping; cadastral and land registration authority; miljöbalken; ledningsrättslagen; miljöskada; Länsstyrelsen; Lanmäteriet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är vi beroende av elkraft, vatten- och avloppsförsörjning, bredband och andra ledningar som är till stor nytta för människor och infrastruktur. För att säkra rätten att dra fram ledningar för olika ändamål bildas det ofta ledningsrätter. Samhällen förändras över tiden och själva tekniken moderniseras. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande - från teori till praktik: En studie om ingenjörsstudenters och lärares kunskaper och attityder om hållbar utveckling, miljöfrågor och hållbart byggande.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Ring; Martin Fröborg; [2016]
  Nyckelord :Attityd; Kunskap; Hållbart byggande; Miljöfrågor; Byggingenjörer; Lärare;

  Sammanfattning : För att byggbranschen ska uppnå ett hållbart byggande har lärare på byggingenjörsprogram och nyutbildade byggingenjörer en viktig roll i att integrera hållbarhetskoncepten. Denna studie har via en enkät och via NEP-verktyget undersökt vilka kunskaper och attityder sistaårsstudenter och lärare på Malmö högskolas byggingenjörsprogram har kring miljöfrågor och hållbar utveckling (HU), samt hur de definierar hållbart byggande (HB). LÄS MER

 4. 4. Hänsyn till varje pris : en intervjustudie med gruppcertifierade skogsentreprenörer i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Louise Martinsson; [2016]
  Nyckelord :PEFC; gruppcertifiering; skogsentreprenör; kostnadsslag; intervjustudie;

  Sammanfattning : Miljöfrågor har i flera år varit ett ämne som engagerat mig. Samhällets intresse för miljön avspeglar sig i den skogspolitik som Sveriges riksdag beslutar om. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Sveriges riksdag och regering utformat 16 miljömål. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i förskolan. En intervjustudie kring lärares uppfattning om sitt arbete utifrån den ekologiska dimensionen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Eivner; Annelie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskolan antagit uppdraget kring den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i sin verksamhet. Vi vill ta reda på hur lärarna säger sig tolka uppdraget, vilka metodiska och innehållsliga val säger de sig göra och hur de beskriver sitt arbete med natur och miljöfrågor i verksamheten. LÄS MER