Sökning: "miljöstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet miljöstrategier.

 1. 1. Strategi för framgång : Hur svenska storföretag arbetar för att hävda sig mot konkurrens och skapa nya marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Isabelle Zilling; [2019]
  Nyckelord :Competition strategies; innovation; new markets; environmental strategies; red oceans; blue oceans; key components for success; Konkurrensstrategier; innovation; nya marknader; miljöstrategier; röda oceaner; blå oceaner; nyckelkomponenter för framgång;

  Sammanfattning : Syfte: Med ”Blue Ocean Strategy” avses skapandet av nya marknader utan konkurrens. Denna studie vill belysa hur fem svenska storföretag aktivt arbetar med att skapa nya marknader, stå emot konkurrens på befintlig marknad och slutligen om miljöarbete ses som en konkurrensfördel, vilket leder till en stärkt marknadsposition. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska förutsättningar vid implementering av kommunala miljöstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Malin Jakobsson; Elin Lund; [2019]
  Nyckelord :Strategy; Environment; Implementation; Organiszation; Strategi; Miljö; Implementering; Organisation;

  Sammanfattning : The following study deals with organizational conditions that affect the implementation of municipal environmental strategies. It aims to increase understanding of and contribute with material of empirical studies of implementing the environmental responsibility of municipalities. LÄS MER

 3. 3. Miljöstrategier och lönsamhet : - En studie av evenemangstaden Östersunds och varumässan Expo Norrs miljöarbete och möjligheten till lönsamhet genom miljöstrategier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Saara Koponen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Miljöredovisning : En studie kring varför börsnoterade företag som associeras med en betydande miljöpåverkan väljer att redovisa på ett visst sätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anders De La Barra; Joseph Zekkari; [2014]
  Nyckelord :Environmental reporting; listed companies; environmental impact; Miljöredovisning; börsnoterade bolag; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund:Miljöredovisningen är ett sätt för företagen att beskriva sitt miljöarbete. Den har fått allt större betydelse för företagen i takt med att miljöfrågorna blivit allt viktigare hos intressenter och allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Doing well by doing good : Hur kommunikation och anpassning av CSR skapar värde

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Eriksson; Alessia Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; sustainability; competitive strategy; value; added-value; shared-value; core-value; CSR-communication; Corporate Social Responsibility; CSR; hållbarhet; konkurrensstrategi; värde; added-value; shared-value; core-value; CSR-kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Today, It’s not uncommon that international companies and organizations have a higher turnover than the GDP of developing countries. Consequently, this may suggest that the choices companies make in the context of their business has a great potential to influence the world from an economic, but also from a social and environmental standpoint. LÄS MER