Sökning: "miljöstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet miljöstrategier.

 1. 1. Successfully Implementing Environmental Sustainability Strategies : Important affecting and enabling factors

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Esther Carlsson; Malvina Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Organizational sustainability; strategy implementation; environmental sustainability; organizational management;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this research is to investigate how organizations successfully can implement sustainability strategies. To fulfill the purpose, three research questions were established: What factors are important to consider when implementing environmental sustainability strategies? How do these factors affect the implementation of an environmental sustainability strategy? How can these factors enable a successful implementation of sustainability strategies? Method – To achieve the purpose of this study, a case study has been conducted at an organization where empirical data has been collected through interviews, observations, and document analyses. LÄS MER

 2. 2. På tal om att rädda miljön : En diskursanalys av hur relationen mellan människa och miljö uttrycks i FN:s miljöstrategier 1972-2015

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Virenius; Hanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Governmentality; Antropocentrism; Ekocentrism; Diskursanalys; WPR; Miljö; Natur; Miljöpolitik; Klimatförändringar; Förenta nationerna;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöproblem ett faktum som blivit svårt för mänskligheten att förneka. Dagens miljöpolitiska diskurser handlar främst om vilka miljöproblem som är de verkliga problemen och vad som anses vara lösningen på dessa. LÄS MER

 3. 3. Hur fysisk aktivitet kan främjas vid stillasittande skrivbordsarbete : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sonja Rapinoja Björkquist; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; kontorsarbete; skrivbordsarbete; stillasittande livsstil; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet främjar hälsan och minskar risken för sjukdom och för tidigdöd. Enligt WHO är fysisk aktivitet kroppslig rörelse som höjer energiförbrukningen jämförtmed vila och aktiverar skelettmuskulaturen. LÄS MER

 4. 4. Strategi för framgång : Hur svenska storföretag arbetar för att hävda sig mot konkurrens och skapa nya marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Isabelle Zilling; [2019]
  Nyckelord :Competition strategies; innovation; new markets; environmental strategies; red oceans; blue oceans; key components for success; Konkurrensstrategier; innovation; nya marknader; miljöstrategier; röda oceaner; blå oceaner; nyckelkomponenter för framgång;

  Sammanfattning : Syfte: Med ”Blue Ocean Strategy” avses skapandet av nya marknader utan konkurrens. Denna studie vill belysa hur fem svenska storföretag aktivt arbetar med att skapa nya marknader, stå emot konkurrens på befintlig marknad och slutligen om miljöarbete ses som en konkurrensfördel, vilket leder till en stärkt marknadsposition. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriska förutsättningar vid implementering av kommunala miljöstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Malin Jakobsson; Elin Lund; [2019]
  Nyckelord :Strategy; Environment; Implementation; Organiszation; Strategi; Miljö; Implementering; Organisation;

  Sammanfattning : The following study deals with organizational conditions that affect the implementation of municipal environmental strategies. It aims to increase understanding of and contribute with material of empirical studies of implementing the environmental responsibility of municipalities. LÄS MER