Sökning: "vad är en offentlig byggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad är en offentlig byggnad.

 1. 1. Palmträdgården

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ulrika Lavér; [2018]
  Nyckelord :vinterträdgård; Kungsträdgården; palmhus; restaurang; Stockholm;

  Sammanfattning : I've created a winter garden and restaurant as a part of Stockholm's most central, loved and well-attended park, Kungsträdgården. The goal with this project has been to design a public space that adds a functional as well as an aesthetic value to Stockholm, its inhabitants and visitors. .. LÄS MER

 2. 2. Ett attraktivt och offentligt passivhus - gestaltning av kulturhus i Örnsköldsvik centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erica Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Passivhus; Attraktivitet; Hållbart byggande; Kulturhus; Offentlig byggnad;

  Sammanfattning : The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to establish a culture house in the centrum area. An investigation was started during the spring 2017 to develop local programs and analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the building should also breathe sustainable construction. LÄS MER

 3. 3. Köpcentrumet och Staden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Viggo Thormark Fröst; [2017]
  Nyckelord :köpcentrum; arkitektur; stadsbyggnad; offentlig plats; shopping mall; architecture; urban planning; public space; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I den moderna staden suddas gränsen mellan byggnad och gata ut. De samtida shoppingpalatsen, köpcentrumet, är en byggnadstyp som mer än andra löser upp denna gräns när de skapar sina egna gatumiljöer. LÄS MER

 4. 4. Beställarens syn på offentlig upphandling av byggentreprenader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adrian Gylin Janoff; Emil Sandén; [2016]
  Nyckelord :Public procurement; Qualification; Tender documents; Tender evaluation; Quality; Construction form; Buyers; Soft Parameters; Offentlig upphandling; Kompetens; Förfrågningsunderlag; Anbudsutvärdering; Kvalité; Entreprenadform; Beställare; Mjuka parametrar;

  Sammanfattning : Syfte: Lagen om offentlig upphandling tillämpas av alla myndigheter som upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader med skattepengar. Syftet med denna studie är att få insikt över hur offentliga beställare tänker när de genomför upphandlingar av byggnader. LÄS MER

 5. 5. Kvarteret Rallaren : gestaltning av en byggnad med integrerad offentlig grönyta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henrik Larsson; [2014]
  Nyckelord :arkitektur; förtätning; takpark; vinterträdgård; typologi; designprojekt; Malmö;

  Sammanfattning : Detta arbete har tagit sin utgångspunkt i frågeställningen om hur offentlig grönyta kan integreras med en byggnad. Ett ämne som i hög grad relaterar till diskussionen kring förtätning av den urbana miljön. LÄS MER