Sökning: "mobila gränssnitt"

Visar resultat 6 - 10 av 61 uppsatser innehållade orden mobila gränssnitt.

 1. 6. Bokningstjänst – I en mobilapplikation : Skapandet av ett mobilt gränssnitt till Mittuniversitetets bokningstjänst

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Timmy Nord; Simon Nalin; [2021]
  Nyckelord :Human-computer-interaction; Prototyping; React Native; User interface; Mobile application; Människa-datorinteraktion; Prototyp; React Native; Användargränssnitt; Mobilapplikation;

  Sammanfattning : Tillgängligheten och användandet av grupprum vid universitet är viktigt för studenter då majoriteten av studenternas studietid är på egen hand. Grupprum erbjuder en plats för diskussion och studier, vilket är viktigt för att uppnå en god studiemiljö. LÄS MER

 2. 7. Fabrication and Evaluation of Sb2Te3/PVDF Hybrid Thermoelectric Films

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Bo Yu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thermoelectric (TE) materials and devices have been extensively studied for harvesting waste heat energy. There is more interest to fabricate TE materials and devices at low cost and highly-efficient ways. LÄS MER

 3. 8. The Role of Conversational Interfaces in the Future of Digitaland Technology

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tuna Gersil; Ismail Hilal; [2020]
  Nyckelord :chatbots; voicebots; voice assistants; conversational interfaces; artificial intelligence.; chatbots; voicebots; voice assistants; konversation gränssnitt; artificiell intelligens.;

  Sammanfattning : Conversational interfaces (CIs) have been a trending topic in recent years. As of the last decade, CIs have emerged with the aim of simplifying human-machine interactions and found a wide use case in the market. For example, Siri and Google Assistant are some of the most well-known CIs developed by the tech giants Apple and Google. LÄS MER

 4. 9. Konceptdriven designforskning för dynamisk applikationsanvändning : En studie för att främja användarupplevelsen av dynamiska applikationsförslag baserat på plats och tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Isak Helge; Christoffer Larsson; [2019]
  Nyckelord :User experience; app usage; Dynamic interface; Predictive app suggestions; Context-based app suggestions; Användarupplevelse; Applikationsanvändning; Dynamiskt gränssnitt; Förutsägande applikationsförslag; Kontextbaserade applikationsförslag;

  Sammanfattning : Den mobila användningen har ökat ordentligt de sista tio åren och smarttelefonen har blivit en viktig del av många människors vardag. Applikationer används i vår vardag och användningen av dessa kan reflektera vår vardag, dock så är gränssnittet på smarttelefonen statiskt och förändrar sig inte beroende på användarens plats och tid. LÄS MER

 5. 10. Riktlinjer för att gynna användarupplevelsen vid presentation av omfattande tekniska dokument i mobila gränssnitt : En studie i gränssnittsdesign för smartphones

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :My Rosengren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användare vill idag snabbt och enkelt kunna hitta den information de behöver på sina mobiltelefoner. Enheten erbjuder lättillgänglighet och möjlighet till interaktion när de vill, var de vill. LÄS MER