Sökning: "musik barn"

Visar resultat 1 - 5 av 482 uppsatser innehållade orden musik barn.

 1. 1. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 2. 2. Relationers melodi : En studie om musikens roll i skapandet och förstärkandet av pedagogiska relationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ruxsana Zeynalova; Victoria Persson; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; gemenskap; musik; musikdidaktik; pedagogik; relationell pedagogik; relationer;

  Sammanfattning : Relationer som utspelar sig i förskolan är pedagogiska i sin natur, eftersom barns utveckling och lärande sker i relation till personal och andra barn i förskolan, på en plats som är en utbildningsinstitution med formulerade mål. Och att kommunicera och uttrycka sig genom musik är ett av förskolans uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Pira; [2023]
  Nyckelord :barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Sammanfattning : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. LÄS MER

 4. 4. Radiodramats ljudberättande : En kvalitativ intervjustudie om ljudberättande inom radiodraman riktade till barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Line Alfredsson; [2023]
  Nyckelord :Barnradio; ljudberättande; ljuddesign; musik; publik; radio; radiodrama;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks ljudberättande inom radiodraman och fokuserar särskilt på radioproduktion till barn. Undersökningens syfte är att fördjupa kunskapen om radiodramats ljudberättande och mediets beståndsdelar inom radiodraman riktade till barn, genom att undersöka hur radiodraman anpassade till olika åldersgrupper påverkas av ljuddesign, dialog, musik, manus och regi. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i förskolan. : Förskollärarens arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan med fokus på modersmålet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Abeer Sawsan Alkanaani Najjar; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; förskolan; modersmål; utveckling; förskolläraren; vårdnadshavaren; sociokulturellt perspektiv; strategier och metoder.  ;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns modersmålsinlärning och utveckling i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stötta och främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan så att de utvecklar sitt modersmål. LÄS MER