Sökning: "my school"

Visar resultat 1 - 5 av 2031 uppsatser innehållade orden my school.

 1. 1. Balancing Structure and Flexibility in the Project Process - A Case Study of Project Management at Where Is My Pony

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Byström; Malin Ficks; [2021-07-07]
  Nyckelord :Project Management; Project Management Process; Creative Industry; Advertising Agency; Creativity; Sustainability; Sustainable Project Management; Project Management for Smaller Organizations;

  Sammanfattning : The practice of project management has been used by organizations for many yearsand different philosophies have emerged. Among the philosophies is both traditionaland modern project management as well as project management practicesintegrating sustainability. However, its implications for smaller and creativeorganizations are limited in research. LÄS MER

 2. 2. EMPIRICAL ANALYSIS OF DEPENDENCE STRUCTURES AND SPILLOVER EFFECTS ACROSS STOCK MARKETS: A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN VIETNAM AND ITS MAJOR TRADING PARTNERS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :My Phung; [2021-06-30]
  Nyckelord :stock markets; dependence structure; spillover effect; copula model; VAR-BEKK-GARCH model;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Immigration and Inequality: Evidence from Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Altsten; [2021-06-29]
  Nyckelord :Immigration; municipality; income inequality; heterogeneity;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. The Effects of qualitative Attributes of Sustainability Reports on Investors Trading Behavior

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ensieh Mahi; [2021-06-24]
  Nyckelord :sustainability report; textual analysis; readability; specificity; abnormal trading volume;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER