Sökning: "naturstig"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet naturstig.

 1. 1. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Bäckström; Emil Olsson; [2019]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; naturstråk; naturområde; Svinskinnsskogen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. LÄS MER

 2. 2. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Eriksson; [2017]
  Nyckelord :naturvägledning; naturstig; vägleda; naturförståelse; naturinformation;

  Sammanfattning : Det finns idag en oro för att människan håller på att förlora förståelsen för naturen. För att bidra till ökad förståelse för ekologiska samband och människans roll i naturen anläggs på många håll i Sverige självguidade naturstigar. LÄS MER

 3. 3. På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emily Sedin; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; lekmiljö; naturpedagogik; naturstig;

  Sammanfattning : I arbetet utarbetas en metod för hur en naturstig kan gestaltas som syftar till att förmedla kunskap om naturen till barn i förskoleåldern. Metoden appliceras i ett programförslag som utgår från en specifik plats, Gröna dalen i Nacka kommun. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsestig vid Malmö Airport : ett gestaltningsprogram ur ett landskapsvårdande perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Jönsson; [2015]
  Nyckelord :naturstig; landskapsvård; gestaltning; Malmö Airport; Swedavia AB;

  Sammanfattning : Examensarbetet bygger på ett verkligt uppdrag där uppdragsgivaren är Swedavia AB och deras flygplatsledning vid Malmö Airport. Swedavia äger och förvaltar tio flygplatser i Sverige, däribland Malmö Airport, och bedriver både en flygplats- och fastighetsverksamhet vid respektive flygplats. LÄS MER

 5. 5. De närboendes besöksvanor och attityder till naturområdet Stadsliden i centrala Umeå : en kvantitativ enkätstudie med kompletterande kvalitativa intervjuer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maja Johansson; [2014]
  Nyckelord :tätortsnära skogsområden; urban forest areas;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om det tätortsnära skogsområdet Stadsliden, en knapp kilometer från Umeå stadskärna. Syftet med denna studie är att undersöka attityder och besöksmönster som är kopplade till Stadsliden och hur området kan anpassas bättre till besökarnas önskemål med lämpliga förvaltningsåtgärder så som skogsskötsel, planering och information. LÄS MER