Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. A Space in a hill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christoffer Grimshorn; [2018]
  Nyckelord :Natur; Bejakande; Rum i natur; Österlen; Kåseberga; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The focal point of this project is the interaction between the human individual and nature. It all started with a wish to study the role of architecture outside of urban contexts and bigger systems of urban strategy, segregation and densification. LÄS MER

 2. 2. Genetic analysis of the otter population (Lutra lutra) in Kristianstad’s Vattenrike Biosphere Reserve, Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sanne Bergman; [2017]
  Nyckelord :Conservation biology; DNA; Ecology; Microsatellites; Non-invasive capture-mark-recapture; Population bottleneck; Population monitoring; Threatened species; Bevarandebiologi; DNA; Ekologi; Genetisk flaskhals; Hotade arter; Mikrosatelliter; Icke-invasiv fångst- och återfångst; Populationsövervakning;

  Sammanfattning : During the past century the Swedish otter (Lutra lutra) population showed a rapid decline in abundance and genetic diversity. Among the most affected areas was the southern province of Skåne. After prohibiting hunting of otters and banning harmful pollutants like PCB, Swedish populations slowly recovered. LÄS MER

 3. 3. Naturum och Instagram : En undersökning av naturvägledningens spår i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Magnus Sörensen; Erik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Naturvägledning; Instagram; sociala medier; naturum; innehållsanalys; bildanalys; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Naturvägledning som begrepp etablerades redan i början av 1900-talet i Sverige, och har sedan dess spelat en viktig roll i utformandet av naturturism och friluftsliv. Idag är Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Centrum för naturvägledning aktiva aktörer inom området. LÄS MER

 4. 4. Naturum - mer än en port till naturen : En explorativ studie av Naturvårdsverkets koncept naturum och dess potentiella betydelse för Tyresö kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Beata Iverson; [2016]
  Nyckelord :Naturum; nature center; visitor centers in national parks; Tyresö municipality; The Swedish Environmental Protection Agency; Naturum; Naturumens betydelse; Tyresö kommun; Naturvårdsverket;

  Sammanfattning : Naturvårdsverkets koncept naturum är ett besökscentrum i naturen och syftar till att vara en port till naturen. Detta för skapa ett fortsatt intresse i att bevara den svenska naturen. LÄS MER

 5. 5. Vad händer under ytan, habitatpreferenser hos europeisk utter (Lutra lutra) i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Andrea Rietz; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : För 20 år sedan var europeisk utter (Lutra lutra) nära på utrotad i hela Sverige. Den är nu tillbaka och följs sporadiskt upp med hjälp av inventeringar. Vid dessa inventeringar har förekomsten av utter sammanfattats men vad för habitat de är bosatta i har inte undersökts närmre. LÄS MER