Sökning: "naturvetarprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet naturvetarprogrammet.

 1. 1. Gymnasieelevers kunskap om trofiska interaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jonas Victorsson; [2020]
  Nyckelord :Biologi; undervisning; trofiska interaktioner; näringspyramider; ekologiska termer; artkunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever på naturvetarprogrammet formulerar sin förståelse av trofiska interaktioner efter att ha avslutat ekologimomentet i gymnasiets kurs Biologi 1. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tolv elever på en gymnasieskola i Kalmar län. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar elever på naturvetar-programmet visualiseringar inom ämnet biologi?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Thomas Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta avslutande självständiga arbete handlar om visualiseringar i undervisningen inom naturvetarprogrammet och då främst inom ämnet biologi på gymnasiet och då främst avseende hur eleverna upplever användningen av visualiseringar i undervisningen. Bakgrunden till detta arbete är att i undervisningen inom biologi ska eleverna enligt Skolverkets läroplan Lgr 11 få möjligheten att utveckla förmågan att ”… använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. LÄS MER

 3. 3. Artkunskap inom gymnasieskolans ekologiundervisning : En studie kring artkunskapens betydelse för förståelsen av ekologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Magnus Strindell; [2014]
  Nyckelord :Ekologi; undervisning; artkunskap; gymnasieskolan; autekologi; naturvetarprogrammet;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras en studie vars syfte är att undersöka vilken vikt lärarna lägger vid artkunskap i gymnasieskolans ekologiundervisning, samt vad lärarna anser att artkunskap har för betydelse för förståelsen av ekologiska samband. Studien undersöker också om det föreligger något samband mellan elevernas artkunskap och deras förståelse för ekologi. LÄS MER

 4. 4. Personlighetsdrag, lärande och betyg : Extroverta idrottare och samvetsgranna naturvetare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Per G Olsson; [2014]
  Nyckelord :Personlighetsdrag; Femfaktor-modellen; Betyg; Lärande;

  Sammanfattning : I detta arbete har samband mellan personlighetsdrag definierade enligt Femfaktor-modellen gentemot strategier för lärande och erhållna betyg undersökts.  53 gymnasieelever på naturvetarprogrammet samt 6 lärare deltog i studien.  En tidigare rapporterad association mellan höga idrottsbetyg och extraversion (t.ex. LÄS MER

 5. 5. Att välja till och från gymnasiet : En studie av elever mellan gymnasium och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Halvarsson; Victoria Friberg; [2013]
  Nyckelord :Choice of High School education; High School students; Career chice; Choice; Turning points; Gymnasieval; gymnasieelever; studieval; yrkesval; karriärval; val; vändpunkter;

  Sammanfattning : Att välja till och från gymnasiet, är en studie om valet av gymnasieutbildning och studie- och/eller yrkesvalet efter gymnasiet. Gymnasievalet och det eftergymnasiala valet är två viktiga vändpunkter i människors liv. LÄS MER