Sökning: "karriärval"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet karriärval.

 1. 1. Betydelsen av att tro på sin förmåga : Läkarstudenters resonemang angående sitt karriärval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annie Petersson; Isabel Borg; [2019]
  Nyckelord :self-efficacy; self-efficacy related to education; career self-efficacy; social cognitive theory; social cognitive career theory;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen kring läkarstudenters karriärval. Merparten av läkarstudenter på Sveriges högskolor har universitetsutbildade föräldrar. Vi finner det därmed intressant att undersöka läkarstudenter som inte kommer från hem med en akademisk studietradition. LÄS MER

 2. 2. Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. LÄS MER

 3. 3. Ett vägledande fält : En kvalitativ studie om unga vuxnas internetanvändning i studie- och karriärval

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Pallin; [2019]
  Nyckelord :Young adults; career decisions; internet; horizon of action; career guidance;

  Sammanfattning : This qualitative study is focused on young adult students’ experiences and perspectives of using websites for career information and guidance, and how that may impact their horizon of action in career decisions. Collection of data were made through interviews with college students from different faculties of Umeå University. LÄS MER

 4. 4. Självklart erövrande eller naturlig självklarhet? : En studie om tandläkare och journalisters karriärval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Belsam Al-Geilani; Mihriban Gülen; [2019]
  Nyckelord :Snedrekrytering; förhållningssätt; kapital; habitus; tandläkare; journalister;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att studera varför snedrekrytering till högskolan existerar och som ger upphov till homogena universitets - och högskoleutbildningar i Sverige. Siffror från officiell statistik visar på att det råder en över - och underrepresentation bland personer med svensk respektive utländsk bakgrund på olika utbildningar men också inom olika yrkeskårer. LÄS MER

 5. 5. Uppväxt på mindre ort i Norrbotten : Faktorer som påverkar individer i valet av akademiska studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Hofgren; Sanna Ekholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att förstå hur individer tänker och resonerar omkring akademiska studier för att vara professionell i yrkesrollen. Att ha goda kunskaper om vad det är som påverkar utbildnings- och karriärval hos individer är viktigt. LÄS MER