Sökning: "neuromuscular blockade"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden neuromuscular blockade.

 1. 1. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonathan Sverud; [2020]
  Nyckelord :anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Sammanfattning : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans strategier vid användandet av muskelrelaxantia

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Gustafsson; Agneta Sjöholm-Olsson; [2014]
  Nyckelord :Anaesthesia; neuromuscular blockade; nurse anesthetist; reversal; surgery; Anestesi; anestesisjuksköterska; kirurgi; neuromuskulär blockad; reversering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Postoperativ trakeal extubation : ”När ska man dra tuben?”

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Joel Foo; Ida Öberg; [2012]
  Nyckelord :Extubation; criteria; tacit knowledge; nurse anesthetist; Extubation; kriterier; tyst kunskap; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning som beskriver hur bedömningen av postoperativ trakeal extubation ska gå till och vad som måste vägas in i bedömningen är begränsad. Existerande forskning berör specifika kriterier för att bedöma extubationstillfället, men få studier sammanställer samtliga. LÄS MER