Sökning: "Ida Öberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ida Öberg.

 1. 1. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att främja en hållbar arbetsmiljö : Att verka som chef på en vårdcentral

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva-Marie Vesterlund-Rundgren; Ida Öberg; [2020]
  Nyckelord :manager; health center; primary care; sustainable; work environment; chef; vårdcentral; primärvård; hållbarhet; arbetsmiljö; förutsättningar;

  Sammanfattning : Vårdcentraler är en grundpelare i dagens vård, med privata och regiondrivna aktörer. Det är chefens ansvar att främja hälsa hos medarbetare och befolkning och samtidigt balansera den egna hållbarheten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lilith Novela Larsson; Ida Öberg; [2016]
  Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation; family presence; nurse experience; qualitative study; witnessed resuscitation; hjärt-lungräddning; familjenärvaro; sjuksköterskans erfarenhet; kvalitativ studie; bevittnad återupplivning;

  Sammanfattning : Background: According to the ethical guidelines, family members of the patient should be allowed to be present during cardiopulmonary resuscitation (CPR). Nurses should be able to, besides performing CPR, decide if family presence is appropriate, support and explain the course of events to the family. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet, likvärdighet eller kvalitet? : Legitimitet för att avveckla en skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Öberg; [2013]
  Nyckelord :Valfrihet; Kvalitet; Likvärdighet; Legitimitet; Avveckling; Nedläggning; Sammangående; Skola; Skolval;

  Sammanfattning : In a suburb of Stockholm, local polititians descide to close down an elemantary school. Because of its shortage of pupils, the polititians claim they can not guarantee the quality of the school and the public requreiments of equal education. LÄS MER

 5. 5. Postoperativ trakeal extubation : ”När ska man dra tuben?”

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Joel Foo; Ida Öberg; [2012]
  Nyckelord :Extubation; criteria; tacit knowledge; nurse anesthetist; Extubation; kriterier; tyst kunskap; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning som beskriver hur bedömningen av postoperativ trakeal extubation ska gå till och vad som måste vägas in i bedömningen är begränsad. Existerande forskning berör specifika kriterier för att bedöma extubationstillfället, men få studier sammanställer samtliga. LÄS MER