Sökning: "olle musik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden olle musik.

 1. 1. KOMPOSITION I RELATION Förhållandet mellan kompositör och interpret

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Olle Sundström; [2017-01-23]
  Nyckelord :Komposition; interpret; samarbete; öppen notation;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöker jag förhållandet mellan kompositör och interpret, samt hur det påverkar mitt konstnärliga arbete. Genom olika strategier försöker jag förskjuta och förändra de traditionella roller som tillskrivs kompositörer och interpreter. LÄS MER

 2. 2. Äta, sova, streama. : En fallstudie om Spotify och kulturella processer i vardagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Olle Rydell Sandgren; [2017]
  Nyckelord :Brand culture; konsumentkultur; konsumtion; konsumtionsbeteende; kultur; Spotify.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Den här uppsatsen är en fallstudie som tar avstamp i konsumentkultur, brand culture och som med hjälp av narrativ söker förklara om och i så fall hur kulturella processer skapar mening för konsumenter av Spotify. Trots uppsatsens fokus på konsumentens kulturella processer och erfarenheter säger undersökningen något om hur Spotify som varumärke kommuniceras till sina konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Examensarbete fiol : examenskonsert Alva Granström & Stilanalysarbete: Olle Falk - ett levande spel

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Alva Granström; [2016]
  Nyckelord :Alva; Granström; fiol; altfiol; sång; folksång; folkmusik; traditionell musik; svensk folkmusik; spelman; fiol och sång; stråk och sång; Olle Falk; stilanalys; folkmusikinstitutionen; trad; viola; violin; KMH; kungliga musikhögskolan; berättande; berättande spel; tradition; levande spel; frasering; Norr om Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den sjungande låtskrivaren : Att komponera melodier ämnade för min egen röst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Olle Hovmark; [2015]
  Nyckelord :komposition; låtskrivande; melodier; pop;

  Sammanfattning : Det här arbetet har handlat om att komponera sångmelodier bestående av vers, refräng och eventuellt en brygga med hjälp av sex olika metoder. Jag ville ta reda på vilken metod jag ska använda för att min arbetsprocess ska flyta på så bra som möjligt och samtidigt få resultat som jag är nöjd med. LÄS MER

 5. 5. Att arrangera som en boss : En analys av Bruce Springsteens låtar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Olle Ekberg; [2015]
  Nyckelord :Bruce Springsteen; arrangering; analys; rock; instrumentering; The E-Street Band;

  Sammanfattning : Tanken med detta arbete var att analysera låtar av Bruce Springsteen för att bli bättre på att arrangera musik som honom. För att göra detta valde jag ut 23 av hans låtar och analyserade dem utifrån fem olika arrangeringselement hämtade ur boken The Mixing Engineer's Handbook. LÄS MER