Sökning: "om hells angels"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden om hells angels.

 1. 1. Hells Angels : En för alla och alla för en

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cornelia Duvevik; Cecilia Gohde; [2011]
  Nyckelord :Organisation; Subkultur; Ledarskap; Roller; Makt;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har motorcykelklubben Hells Angels studerats internationellt och i Sverige. I dagsläget är Hells Angels etablerade i över trettio länder och grundkraven för medlemskap är att du ska vara minst 21 år, av manligt kön och äga en motorcykel av märket Harley Davidson. LÄS MER

 2. 2. Svensk polis arbete mot 1 % -gängen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Marcus Jonsson; Martin Larsson; Peter Sjödin; [2008]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka den svenska polisens arbetsmetoder mot ”1% MC-gängen” Hells Angels MC och Bandidos MC. Med ”1 % MC-gängen” menas i detta sammanhang klubbar, som själva hävdar att de tillhör en del av mc-miljön som har brutit med det etablerade samhället och har sina egna ”lagar och regler”. LÄS MER

 3. 3. Rekrytering till den MC-relaterade brottsligheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Christopher Danielsson; Jonas Lindvall; [2007]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns något gemensamt samband eller bakgrund som dessa personer delar, t ex sociala förhållanden, uppväxtmiljöer etc. Vi vill på detta sätt se om det finns gemensamma nämnare över landet rörande de personer som rekryteras av kriminella MC gäng i Sverige i dag. LÄS MER

 4. 4. Hells Angles och Bandidos i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Ulrica Holmstedt; [2007]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Studien berättar om vilka Mc-gäng som har florerat i Helsingborg och hur dessa gäng har påverkat samhället. Här finns bakgrunds berättelse om Mc-gängen, dess struktur, uppbyggnad och syfte. I studien framkommer även information från en medlem om livet som Mc- kriminell, synen på polisen och deras arbete mot Mc-gängen. LÄS MER