Sökning: "Hells Angels"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hells Angels.

 1. 1. Sprängningar & Kalasjnikovs : En kritisk diskursanalys av rapporteringen om förortsgäng och mc-gäng i svensk press.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Morenius Kajsa; Roth Jimmy; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; othering; agenda-setting; framing; mc-gäng; gängkriminalitet; Hells Angels; Bandidos; förortsgäng.;

  Sammanfattning : In the aftermath of the conflict between motorcycle clubs Hells Angels and Bandidos in the 90´s, with shootings that resulted in many casulties it seems that they have been silent since then. When a new conflict between gangs from the suburbs emerge it seems that they had taken the place of the motorcycle clubs in news media as the worst criminals in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Bevisvärdering av indiciebevisning - En kvalitativ rättsfallsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Fabri; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; indicier; indicium; indiciebevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In December 2019, the police discovered a thermos bomb in an underground garage in Malmö. One of the suspects had previously been convicted of crimes similar to this and had connections to the Hells Angels motorcycle club. His DNA also matched DNA found on the cap of the thermos containing the explosive charge. LÄS MER

 3. 3. Hells Angels : En för alla och alla för en

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cornelia Duvevik; Cecilia Gohde; [2011]
  Nyckelord :Organisation; Subkultur; Ledarskap; Roller; Makt;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har motorcykelklubben Hells Angels studerats internationellt och i Sverige. I dagsläget är Hells Angels etablerade i över trettio länder och grundkraven för medlemskap är att du ska vara minst 21 år, av manligt kön och äga en motorcykel av märket Harley Davidson. LÄS MER

 4. 4. Då gängkriget blev politiskt En analys av polis, medier och gäng i Köpenhamn

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Siris Hansa Hartkorn; Ulrik Petersen; [2008]
  Nyckelord :Gängkrig; Medier; Etnicitet; Hells Angels ; Invandrare; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats försöker utreda vilken roll etnicitet spelar i det som betecknas som ett gängkrig i Köpenhamn. Hösten 2008 har ett stort antal skottlossningar ägt rum på Köpenhamns gator, och huvudaktörerna är Hells Angels /AK81 och en rad geografiskt baserade gäng. LÄS MER

 5. 5. Svensk polis arbete mot 1 % -gängen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Marcus Jonsson; Martin Larsson; Peter Sjödin; [2008]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka den svenska polisens arbetsmetoder mot ”1% MC-gängen” Hells Angels MC och Bandidos MC. Med ”1 % MC-gängen” menas i detta sammanhang klubbar, som själva hävdar att de tillhör en del av mc-miljön som har brutit med det etablerade samhället och har sina egna ”lagar och regler”. LÄS MER