Sökning: "operationell planering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden operationell planering.

 1. 1. Nya vägar för svensk skogsindustri : En resa mot kostnadsbesparingar.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Holmberg; Max Husell; [2019]
  Nyckelord :Skogsindustrin; strategisk-; taktisk-; operationell planering; transportplanering; flödesplanering; virkesflöde; simulering; effektivisering; kostnadsbesparing; High capacity transport; Supply chain management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Planeringsstadier inom skogsindustrin sker på både lång, medel och kort sikt. Virkesflödesplanering startar med en långsiktig strategisk planering rationaliseras på taktisk och operationell nivå desto närmare i tiden avverkning kommer. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring för bättre byggbarhet och planering inom byggproduktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anna Brodén; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; feedback; tyst kunskap;

  Sammanfattning : I dagens upphandlingar av projekt konkurrerar byggföretag både om att bygga billigt men också om att bygga snabbt. Därför är god byggbarhet viktigt för en effektiv planering. För att utföra ett byggprojekt gäller det att alla delar i ett projekt samverkar. LÄS MER

 3. 3. Framtagande av ett planerings- och styrsystem : Trioplast i Landskrona AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Henrik Andersson; Herman Persson; [2013]
  Nyckelord :Planerings- och styrsystem; Hierarkisk planering; Sälj- och verksamhetsplanering; Huvudplanering; Behovsplanering; Materialplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering; Produktionsplanering; Planning and control system; Hierarchical planning; Sales and operations planning; Master scheduling; Master planning; Requirement planning; Material planning; Capacity planning; Shop floor Control; Production activity control; Production planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trioplast Landskrona tillverkar och trycker plastmaterial till förpackningar. Med en prispressad marknad så upplever företaget att de har svårt att konkurrera med andra företag belagda i lågavlönade länder. LÄS MER

 4. 4. Layout Design of A Third Party-Logistics Centre: A Case Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Nurdan Eren; Yusuf Hasim Sat; [2010]
  Nyckelord :Facility layout design; layout evaluation; simulation; space and time utilization; third party logistics; warehouse planning; multi criteria decision making; Anläggningslayout -planering ; simulering; tredjepartslogistik; lagerplanering; lagerplatsutnyttjande; tidsutnyttjande; multi criteria decision making;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop an integrated model which involves creative and analytical features for designing a cost effective logistics centre layout on operational level, with respect to time and space utilization. Engineering methods, creative skills, simulation and multi-criteria decision making methods were integreted in the  developed model. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag Framtid : En studie i researrangörers sociala ansvarstagande

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Kristina Berninger; Karin Samuelsson; [2009]
  Nyckelord :CSR; socialt ansvarstagande; researrangörer;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att skapa en förståelse för begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och hur det kan implementeras, på strategisk och operationell nivå, för att genomsyra en hel verksamhet. Vårt ämnesval grundar sig på att vi anser att företag inom tjänstesektorn saknar kunskap och tillvägagångssätt för hur CSR kan realiseras och gå från planering till handling. LÄS MER