Sökning: "oppositionspartier"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet oppositionspartier.

 1. 1. En attraktiv plats : En kvalitativ fallstudie av framgångsrik platsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Andrée; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; komplikationer; platsmarknadsföring; platsvarumärke; samarbeten; varumärke; Åre;

  Sammanfattning : I denna studie genomfördes en empirisk undersökning av Åres arbete med platsmarknadsföring. Undersökningen gjordes för att öka kunskapen kring hur framgångsrika orter arbetar med att marknadsföra sig. Förhoppningsvis kan undersökningens resultat hjälpa andra orter att framgångsrikt designa sin platsmarknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Vind i seglen, men vart är vi på väg? En idéanalys av konfliktlinjer mellan partierna i Riksdagens EU-nämnd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lundström; [2018-02-06]
  Nyckelord :Depoliticisation; politicisation; Europeanisation; Government parties; opposition parties; Swedish Committee of European Affairs; avpolitisering; politisering; Europeisering; regeringspartier; oppositionspartier; EU-nämnden; politiska partier;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether issues related to EU politics are politicised ordepoliticised among the government parties and opposition parties in the Swedish Committeeof European Affairs. Within the research of Europeanisation and national parties there are two different theory building perspectives. LÄS MER

 3. 3. VALLÖFTENAS ROLL I KOMMUNERNAS POLITISKA VARDAG Hur väl återspeglas Vänsterpartiet i Mark och Marks Oberoende Demokraters vallöften i motioner och agerande i kommunfullmäktige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Player Pellby; [2017-02-27]
  Nyckelord :Vänsterpartiet; Marks Oberoende Demokrater; motioner; kommunfullmäktige; vallöften;

  Sammanfattning : Hur långt kan idén om att vallöften har en central roll i den representativa demokratin generaliseras? Vallöftesforskningen som fokuserar på lokal representativ demokrati påvisar att kommunal politik liknar nationell politik i den mån att politiker tar utställda vallöften på allvar och även tenderar att hålla sina löften. Däremot saknas forskning vad gäller vallöften i relation till oppositionspartier, då fokus mestadels ligger på regeringspartier och dessutom är attitydundersökningar. LÄS MER

 4. 4. ATT TALA MEDIERNAS SPRÅK – Hur svenska politiker utformar och anpassar sin kommunikation efter medielogiken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kimberly Åkerström; [2016-09-08]
  Nyckelord :Medialisering; medielogik; politisk kommunikation;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 30 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenssonSidantal: 73Antal ord: 27 063Nyckelord: Medialisering, medielogik, politisk kommunikation.Syfte: Att undersöka vilka tecken på anpassning till medielogik som förekommer i politiska debatter samt om det finns skillnader i hur olika partier förhåller sig till mediernas logik i sin kommunikation. LÄS MER