Sökning: "organisation 2"

Visar resultat 1 - 5 av 684 uppsatser innehållade orden organisation 2.

 1. 1. NATO VÅR NYA VÄN En beskrivande studie om Sveriges socialisering med Nato under den postneutrala-eran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Värmsjö; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study the theory of state socialisation is used to describe how norms of international poles defuse to small states, which are trying to adopt their foreign policy, in an attempt becoming members of the pole. The pole has the most influence over the small state in the position, as an almost member. LÄS MER

 2. 2. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elsa Holmström; [2023]
  Nyckelord :canines; zoonoses; vaccine prevention; vaccine preferences;

  Sammanfattning : Rabies is a fatal viral disease causing around 59,000 deaths each year worldwide. Out of all deaths, 95% occur in Africa and Asia. In Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) rabies is endemic with dogs being the main virus reservoir. All mammals can be infected by the rabies virus but up to 99% of human rabies cases are transmitted by dogs. LÄS MER

 3. 3. Sitter det i väggarna? : En komparativ teoritestande studie angående organisationskulturens effekter på arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isabell Huzelius; Celie Lindh; [2023]
  Nyckelord :Organizational culture; work motivation; Herzbergs dual-factor theory; Organisationskultur; arbetsmotivation; Herzbergs tvåfaktorsteori;

  Sammanfattning : In recent years, various sectors have reported difficulties in recruiting and retaining skilled staff. Recognition of achievements, good leadership and opportunities for personal development are factors that contribute to increased motivation of employees and reduce the need to seek other jobs. LÄS MER

 4. 4. Minimilönedirektivet - ett hot mot den svenska lönebildningsmodellen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Karlsson; Nadine Sjögren; [2023]
  Nyckelord :minimilönedirektivet; minimilön; förhandlingsutrymme; svenska modellen; lönebildning; lägstalön; förpliktande funktion; kollektivavtalsfrämjande funktion; skälig minimilön; lagstadgad minimilön; rättslig grund; EU-kompetens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det nyligen antagna direktivet om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen har resulterat i en oro på den svenska arbetsmarknaden. Med tanke på motståndet är det aktuellt att undersöka vilken påverkan direktivet kommer att ha på den svenska lönebildningsmodellen och om det stämmer att kollektivavtalssystemet riskerar att urholkas. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
  Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER