Sökning: "osttillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet osttillverkning.

 1. 1. Från sociala nätverk till osttillverkning : En studie om vad aktörer i gårdsmejeristers sociala nätverk tillför vid företagsstart och etablering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ylva Hägg Sylvén; Malin Edlert; [2014]
  Nyckelord :Sociala nätverk; personligt nätverk; start och etablering av företag; småföretag; starka och svaga band; strukturella hål; mellanhänder;

  Sammanfattning : Storskaliga strukturer präglar idag stora delar av samhället. Det är resultatet av en strukturutveckling som har pågått under en längre tid i Sverige. Det har resulterat i en allt mer industrialiserad produktion med större produktionsenheter som ger en effektivare livsmedelsproduktion. LÄS MER

 2. 2. Traditionell Ekologisk Kunskap – ett verktyg för en hållbar framtid?: Ett brukarperspektiv på användandet av Traditionell Ekologisk Kunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kristin Petersson; [2012-09-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi står idag inför stora utmaningar eftersom vår miljöpåverkan resulterat i en rad miljöproblem. För att få bukt med dessa måste vi hitta alternativa sätt att göra saker på. Vi måste konsumera mindre globalt och mer lokalt. LÄS MER

 3. 3. Psykrotrofa och termoresistenta bakterier i mjölk och deras påverkan på kvalitén

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Louise Rolander; [2012]
  Nyckelord :mjölk; produktförstörande bakterier; termoresistenta bakterier; psykotrofa bakterier; sporbildare; bakteriella enzymer;

  Sammanfattning : Produktförstörande bakterier i mjölk försämrar kvalitén och förkortar dess hållbarhetstid. Det är därför både för mejeriindustrin och för konsumenten önskvärt att mängden produkt- förstörande bakterier i mjölken är låg. LÄS MER

 4. 4. Gårdsanalyser av mjölkens sammansättning hos Svenska lantrasgetter med en mobil infraröd spektrometri-metod, MIRIS

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Madeleine Högberg; [2011]
  Nyckelord :getter; mjölksammansättning; kasein; osttillverkning; öronmärkning;

  Sammanfattning : Svenska mjölkgetter hålls vanligen för ostproduktion, där ostarna oftast tillverkas i egna gårdsmejerier. Det finns idag en växande marknad för getost i Sverige och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel har ökat, vilket innebär att den svenska getnäringen har en betydande roll inom ramen för miljö och närproducerande livsmedel. LÄS MER

 5. 5. Smak och konsistens hos ost : en litteraturstudie kring årstiderna och fodrets inverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Louise Valentin; [2011]
  Nyckelord :mjölksammansättning ; säsong; foder; fettsammansättning; osttillverkning; proteinsammansättning;

  Sammanfattning : To enjoy the richness of the grazing cows and high yield during the summers, even during the winter, cheese has been the way to store milk for thousands of years. Nowadays yield is high all year around and the cheese production is possible during all seasons. LÄS MER