Sökning: "paneldatastudie"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet paneldatastudie.

 1. 1. Agriturism i Sverige - En paneldatastudie om agriturism och regional tillväxt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andrea Bennetoft; Agnes Loström; [2019-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av paneldata och andra metoder de möjliga effekterna av agriturism på ekonomisk tillväxt i Sverige. Trots Sveriges positiva tillväxt överlag är svensk landsbygd drabbad av arbetslöshet och utflyttning. Tillgången till viktiga tjänster såsom mataffärer, skolor och sjukvård sjunker. LÄS MER

 2. 2. Skattens effekt på inkomstojämlikhet : En paneldatastudie av sambandet mellan inkomstskatt och inkomstojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Frida Palm; Maja von Beckerath; [2019]
  Nyckelord :Income tax; Gini-coefficient; Income inequality; Inkomstskatt; Ginikoefficient; Inkomstojämlikhet;

  Sammanfattning : Under 2000-talets början har inkomstojämlikhet ökat i världen. Det är omdebatterat vilka faktorer som ligger bakom och vilka medel som ska hantera problematiken. Uppsatsen undersöker ett av de vanligaste verktygen för att stävja inkomstojämlikhet, nämligen inkomstskatt. LÄS MER

 3. 3. Kön och prioriteringar i kommunfullmäktige : En paneldatastudie över sambandet mellan andelen kvinnor i Sveriges kommunfullmäktige och kommunens kostnader för barnomsorg samt individ- och familjeomsorg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Ahnfelt; [2019]
  Nyckelord :Kvinnors representation; offentliga konsumtionsmönster; barnomsorg; individ- och familjeomsorg;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att kvinnor tenderar att prioritera omsorgsfrågor i högre grad än män gör. Det har även i en undersökning för perioden 1976–1997 bevisats ett samband mellan andelen kvinnor i Sveriges kommunfullmäktige och offentliga konsumtionsmönster. LÄS MER

 4. 4. RÄCKER STÖDEN TILL? : En paneldatastudie om effekter av ekonomiska stöd till mjölkproducenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Jansson; Maria Rönngren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har under många år funnits olika former av ekonomiska stöd till jordbrukare i Sverige. På grund av olika produktionsförutsättningar orsakade av naturliga begränsningar ges regionala stöd till bland annat mjölkproducenter i delar av Sverige. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskolans inverkan på den svenska ungdomsarbetslösheten : En paneldatastudie över den kommunala ungdomsarbetslösheten med utbildning som fokus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar skolans betydelse för ungdomsarbetslösheten samt undersöker vilka skolrelaterade bestämningsfaktorer som ligger bakom ungdomsarbetslösheten. Detta för att belysa skolans roll i såväl samhället som ekonomin samt se hur en förändring inom skolan skulle kunna påverka arbetslösheten. LÄS MER