Sökning: "perceived regulatory knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden perceived regulatory knowledge.

 1. 1. Opportunities, Barriers and Preconditions for Battery Energy Storage in Sweden : A Study Investigating the Possibilities of Grid Connected Lithium-Ion Battery Energy Storage Systems in the Swedish Electricity Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maja Isaksson; Ellen Stjerngren; [2019]
  Nyckelord :Energy storage; Battery energy storage system; Lithium-ion batteries; Stationary applications; Grid flexibility; Electricity market; Regulatory framework;

  Sammanfattning : The global energy system is under transformation. The energy transition from a centralized, fossil fuel based energy system to a more decentralized, renewable energy based system will challenge the balancing of electricity supply and demand. This stresses the importance of grid flexibility. LÄS MER

 2. 2. Online Privacy Concerns: Introducing the effects of an individuals’ perception of privacy regulation to the APCO Macro model

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Berntsen; Mike Dibbetz; [2018]
  Nyckelord :GDPR; privacy concerns; trust beliefs; perceived regulatory knowledge; perceived regulatory awareness; Business and Economics;

  Sammanfattning : With rising privacy concerns of individuals, the EU parliament actively starts protecting the privacy of its citizens with enforcement of the GDPR. This study examines if enforcement of GDPR will lead to an individuals’ lower privacy concerns and higher trust beliefs with regard to E-commerce companies. The APCO framework is followed. LÄS MER

 3. 3. L?apprentissage par l?exprience esthtique : Utilisez-vous l?audio-visuel, la musique et le thtre dans l?enseignement du franais ?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Birgitta Nilsson; [2018]
  Nyckelord :didactique; FLE; langue étrangère; français; esthétique; musique; danse; théâtre; vidéo; apprentissage; didaktik; språkdidaktik; franska; musik; dans; teater; video; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : With the implementation of the 2011 guidance documents (Lgr11), the aesthetic perspective was strengthened in the Swedish secondary school, according to Marie-Louise Hansson Stenhammar (2015: 60). The purpose of this thesis is to examine whether there are differences in the extent to which some teachers use learning through aesthetic experience, and to identify possible advantages and obstacles in this respect. LÄS MER

 4. 4. Du är världens sämsta fröken! : En essä om ett moraliskt dilemma och problemskapande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Åqvist; [2017]
  Nyckelord :after school activities; morality dilemma; ethics; common sense; problems creation behavior; low arousal approach; teacher; Fritidshem; moraliskt dilemma; etik; förnuft; problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; lärare;

  Sammanfattning : Det här är en vetenskaplig essä som är skriven med utgångspunkt i ett självupplevt dilemma. När jag skrivit denna essä har jag gjort det med syfte att, via reflektion och litteraturstudier, få förståelse för varför jag handlat som jag gjort och för att få nya perspektiv på hur jag kan agera när jag hamnar i nya dilemman. LÄS MER

 5. 5. Setting the seeds for a green growth -A Study of biofuel development in Indonesia’s transport sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sophia Aaman; Johan Henrik Hessel Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Multi-Level Perspective; Long-range Energy Alternatives Planning; Biofuels for transport; Indonesia; Barriers.;

  Sammanfattning : Climate change poses as one of the major environmental issues on a global scale today, with one of the largest contributor to the climate change being the greenhouse gas (GHG) emissions. GHG emissions in turn is known to a large extent originate in anthropogenic energy use, especially fossil fuel usage. LÄS MER