Sökning: "planering av intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden planering av intervju.

 1. 1. Inomhusmiljön i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolläraren strukturerar, planerar och utformar miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustafsson; Marielle Stenman; [2021]
  Nyckelord :inomhusmiljö; förskollärare; delaktighet; planering; struktur; rum; material;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de planerar, strukturerar och utformar inomhusmiljön. Metoden som används i denna studie utgår från en kvalitativ undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex styckena legitimerade förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Gullberg; [2021]
  Nyckelord :hållbar utveckling; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; segregation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; urban miljö; planprocess;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne såväl globalt som lokalt. För att leda samhället i en hållbar utveckling skapas det planer och strategier från en global skala till en lokal skala. De större skalornas mål och strategier ska fungera som vägledning vid en mer specifik planering på en lokal skala. LÄS MER

 3. 3. Betygens påverkan på musikundervisningen på gymnasiet - ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Kasper Martinell; [2021]
  Nyckelord :Betyg; Lärarperspektiv; Musikdidaktik; Musikundervisning;

  Sammanfattning : Den svenska skolan är under konstant konstruktion . Läroplanen förändras och kunskapskraven utvärderas och förnyas. I mitten av allt detta ska lärarna bedriva en välfungerande undervisning baserad på forskning. Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare upplever att deras arbete påverkas av de nuvarande styrdokumenten. LÄS MER

 4. 4. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan hjälpramar av aluminium och stål

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nikole Olivo Garrido; Kajenta Lina Magendran; [2020]
  Nyckelord :Subframes; Aluminum; Steel; Hjälpram; Aluminium; Stål;

  Sammanfattning : Hjälpramar konstrueras med olika profiler, utformningar och material för att kunna få den bästa möjliga funktionen. Syftet med följande arbete är att fastställa vilket av materialet stål och aluminium som är mest optimal vid tillverkning av hjälpramar för lastbilar. LÄS MER