Sökning: "pop rock"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden pop rock.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Sångare i teorin : Inkorporering av musikteori i enskild sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lisa Stenfelt; [2021]
  Nyckelord :sångundervisning; musikteori; sång; sångimprovisation; improvisation; musikpedagogik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur enskild sångundervisning kan utformas så att sångelever kan få med sig musikteoretiska verktyg, likt elever med andra instrument, att använda vid såväl instudering som improvisation och musikskapande. Fokus har varit sångundervisning inom Contemporary Commercial Music (CCM) – ett paraplybegrepp som innefattar genrer som pop, soul, jazz, country, rock, r’n’b och hiphop. LÄS MER

 3. 3. How Low? En estetisk undersökning av dynamikens roll i musiken av Nirvana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Jakob Eckered Dehman; [2021]
  Nyckelord :Grunge; dynamics; Nirvana; sound; grunge music.; Performing Arts;

  Sammanfattning : Nirvana is one of the biggest bands to come out of the 1990s rock scene, and one of their most well-known characteristics is their sound and style. With the combination of punk, pop and metal, they established themselves as a powerhouse in the Seattle grunge scene. LÄS MER

 4. 4. Musikens påverkan på studier : En studie om hur en grupp människor använder musik vid studier och på vilket sätt den påverkar dem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Simon Eckerström; [2020]
  Nyckelord :Musik vid studier; mediering; motivation; effektivitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how a group of people use music while studying, why they do it, and what perceived effects they get from it. The two main questions of the study were: What perceived effect does music have on the participants according to them? Does tempo have any effect on the participants? Six people were interviewed about their relation to music while studying, how it affected them and if they were listening to a specific genre. LÄS MER

 5. 5. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER