Sökning: "positive thinking"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden positive thinking.

 1. 1. University-industry collaboration and its effects on innovative thinking among students

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Svenja Nadine Haller; [2020-07-22]
  Nyckelord :innovation; innovative thinking; university-industry collaboration; types of university-industry collaboration; industry student collaboration; knowledge transfer; real-world experience students;

  Sammanfattning : Due to the pressure for industry to constantly innovate to keep the leading edge,companies are more and more pursuing external sources of innovation to speed upthe innovation process. University{industry collaboration, which is later referred toas UIC, enables open innovation, co-creation and the collective creation of knowledge. LÄS MER

 2. 2. Tekniklärares uppfattningar om programmering i teknik på grundskolans högstadium : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Siran Vahabzadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology teacher; technology education; technology teaching; programming; tcomputational thinking; teachers perceptions; secondary school; phenomenography; tekniklärare; teknikdidaktik; teknikundervisning; programmering; datalogiskt tänkande; lärares uppfattningar; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde en rad förändringar i kraft i den svenska skolans läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om programmering i kursplanerna i teknik och matematik i grundskolan. Det här examensarbetet undersöker lärares uppfattningar kring införandet av programmering i teknikämnet på grundskolans högstadium. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ utvärdering av ett lågenergihus i subarktiskt klimat : – gällande energianvändning, inomhusklimat och fuktvandring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustavsson Jonathan; [2020]
  Nyckelord :Lågenergihus; subarktiskt klimat; fuktvandring; energianvändning; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Low-energy houses are a good concept for reducing energy use during the building's use. Especially when studies have shown economic profitability in buildings that meet the requirements for the definition of low-energy houses - that the energy performance is at least 25% better than the building standard from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning. LÄS MER

 4. 4. Re-thinking green roof design : The prospect of a carbon sink structure investigated through a life cycle cost-benefit analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Aziliz Le Rouzo; [2020]
  Nyckelord :Carbon Footprint; Green Roof Design; Carbon Sink; Cost-Effectiveness; Life cycle Cost-Benefit Analysis; Green Roofs; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Green Roofs (GRs) have been used worldwide as a solution for greening cities, while providing useful services to society such as storm water management, improved air quality, energy savings, and increased biodiversity, to name a few. However, the environmental impact of their structure has been understudied, and more importantly, the carbon cost related to the use of materials that have a high carbon footprint has received little to no attention. LÄS MER

 5. 5. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mikaela Karlsson; Kristina Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sofiero slottsträdgård; historiska trädgårdar; biologisk mångfald; manor garden; biodiversity; historical garden;

  Sammanfattning : ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. LÄS MER