Sökning: "processinriktat arbetssätt i förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden processinriktat arbetssätt i förskolan.

 1. 1. Förskollärares attityder och didaktiska val i naturvetenskap : En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Elinor Eriksson; Ida Ling; [2017]
  Nyckelord :Förskola; naturvetenskap; conceptual knowledge; procedural knowledge; kunskapsinriktat arbetssätt; processinriktiat arbetssätt; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har förskollärare en skyldighet att undervisa i naturvetenskap samt ett ansvar att inspirera barnen och väcka deras nyfikenhet för ämnet. Syftet med studien är att upptäcka eventuella samband mellan förskollärares attityder och deras val av undervisningsmetoder gällande naturvetenskap. LÄS MER

 2. 2. Fläskkorvsmetodiken : Progressiva pedagogiska idéer kring barn, musik och kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Petersson; [2016]
  Nyckelord :barnkultur; barnmusikverksamhet; barnperspektivet; musik i förskolan; musikpedagogik; progressiv pedagogik; reformpedagogik; fläskkorv;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av de pedagogiska idéer som legat till grund för barnmusikverksamheten ”Farbror Fläskkorvs Musikverkstad”. Verksamheten bedrevs huvudsakligen i Stockholms innerstad mellan 1985 och 2007 och tusentals förskole- och fritidshemsbarn har kommit i kontakt med den. LÄS MER

 3. 3. Visa mig vägen : Kommunikation, reflektion och processer som metod i arbetet på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Fleming Jeppesen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min essä beskriver några händelser en typisk dag på förskolan som vikarie och om hur arbetet ofta bedrivs i tysthet, genom praktik och erfarenhet. Jag visar hur det kan vara att arbeta utan att ha bestämda metoder och riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Förskolans utomhusmiljöer som en plats för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Maria Staaf; Josephine Stenström Heidengårdh; [2010]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusmiljö; barns utveckling och lärande; pedagogens roll;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Utomhuspedagogik är något vi uppmärksammat bli mer och mer vanligt att arbeta med runt om på förskolorna. Dock blir utflykterna i förskolorna färre, och utemiljöerna blir begränsade av olika faktorer. Förskolegården blir då allt viktigare för barns intellektuella förståelse för sin närmiljö. LÄS MER