Sökning: "reformpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet reformpedagogik.

 1. 1. “Om inte vi fick bestämma, skulle inget vara roligt” - En studie om elevinflytande i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Delin; Nina Lundén; [2018]
  Nyckelord :elevinflytande; elevperspektiv; grundskola; lärarperspektiv; makt; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare och elever kan uppfatta och tolka begreppet elevinflytande. Uppsatsens frågeställningar är följande: Hur uppfattar lärare och elever begreppet elevinflytande? Hur beskriver lärare och elever elevinflytande i klassrummet? Hur ser lärare och elever på eventuella kopplingar mellan elevinflytande och studiemotivation? De teoretiska perspektiv vi använt oss av är John Deweys Reformpedagogik och Edward Decis Self-Determination Theory. LÄS MER

 2. 2. Fläskkorvsmetodiken : Progressiva pedagogiska idéer kring barn, musik och kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Petersson; [2016]
  Nyckelord :barnkultur; barnmusikverksamhet; barnperspektivet; musik i förskolan; musikpedagogik; progressiv pedagogik; reformpedagogik; fläskkorv;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av de pedagogiska idéer som legat till grund för barnmusikverksamheten ”Farbror Fläskkorvs Musikverkstad”. Verksamheten bedrevs huvudsakligen i Stockholms innerstad mellan 1985 och 2007 och tusentals förskole- och fritidshemsbarn har kommit i kontakt med den. LÄS MER

 3. 3. Vision – person - avtryck : Manne Ingelög och Höglandsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Anna Segelman; [2015]
  Nyckelord :Praktisk estetisk profil; individualisering; praktiskt skapande arbete; samlad undervisning; gemenskap och reformpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka Höglandsskolans historiska utveckling från det att den grundades 1931 fram till idag.I mitt arbete har jag utgått från följande frågeställningar; Vilken vision hade Manne Ingelög när han startade Höglandsskolan?, Varifrån hämtade han sin inspiration?, Vad i Manne Ingelögs vision har levt kvar under åren? och Vad har gjort att skolan fortfarande lever kvar?För att kunna hitta svaren på dessa frågor genomfördes en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Sinnligt lärande utomhus- Pedagogers förhållningssätt ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Barbro Rosenlund; Liselott Åkesson; [2015]
  Nyckelord :barnsyn; sinnena; utomhusvistelse och värdegrund;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar och idéer sett ur ett didaktiskt perspektiv när det gäller utomhusvistelse på förskolan. Vi har utgått från fyra fråge-ställningar. LÄS MER

 5. 5. Musikpedagogen Felix Saul : om undervisningen i barngrupper vid Stockholms privata konservatorium under åren 1930 till 1942

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Kerstin Andersson; [2015]
  Nyckelord :music education; music teaching; music education history; ear training; musicality; reform pedagogics; children; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do; musikmetodik; musikpedagogik; musikundervisning; gehör; musikalitet; musikundervisningshistoria; reformpedagogik; barn; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do;

  Sammanfattning : Felix Saul (1883-1942) var verksam som körledare, musikskribent och musikpedagog, och undervisade främst i sin egen musikskola, Stockholms privata konservatorium (SPK). Syftet med studien är att undersöka den pedagogik som Felix Saul tillämpade i sin musikundervisning i barngrupper på SPK. LÄS MER