Sökning: "protein-based pharmaceutical"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden protein-based pharmaceutical.

 1. 1. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 2. 2. Study of the preparation of a stable foam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Anh Nguyen; [2018]
  Nyckelord :Foam; scaling; mixing; agitation; downscaling; stability; consistency; overrun; foaming; colloids; powder mixing; pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On a daily basis, abdominal examinations with x-ray imaging are run at hospitals for diagnosis of abdominal diseases. To enable doctors to visualize organs and tissues on an x-ray image with colors based on the radiodensity, the patient needs to drink an oral contrast that fills up the digestive system. LÄS MER

 3. 3. CGRP som läkemedelsmål vid behandling av migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mathilda Thorsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en neurologisk sjukdom som består av återkommande anfall med måttlig till svår huvudvärk. Andra symtom som är kopplade till migrän är illamående, ljuskänslighet och ljudkänslighet. I Sverige är det cirka 15 % av den vuxna befolkningen som lider utav sjukdomen. LÄS MER