Sökning: "public document"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade orden public document.

 1. 1. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av kravspecifikation vid anskaffning av medicinsk teknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Matilda Jansson; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All government controlled business is controlled by the law of public procurement and its five fundamental principles. If these are not fulfilled the procurement is at risk of being subject to a review procedure, which requires both time and money. LÄS MER

 3. 3. Warwashing - Om företags legitimitetsskapande i krig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Johansson; Vendela Melin; Filippa Möller; [2022]
  Nyckelord :CPA; Legitimitet; Kriget i Ukraina; Crisis management; Digital kommunikation CPA; Legitimacy; Russia-Ukraine war; Digital communications; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerat inom ramen för Rysslands invasion av Ukraina för att skapa sig legitimitet. Uppsatsens syfte är att djupdyka i hur företag, sedan invasionen bröt ut, agerat och kommunicerat sitt ställningstagande i invasionen. LÄS MER

 4. 4. Kan Malmö byggas helt? : En kvalitativ studie om boendesegregation i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alice Svensson; Alva Wahlström; [2022]
  Nyckelord :residential segregation; segregation; public housing; neighborhood effects; social sustainability; boendesegregation; segregation; allmännyttan; grannskapseffekter; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar belysa boendesegregationen i Malmö och vilka strategier och verktyg Malmö stad använder för att minska boendesegregationen. För att få inblick i lokala bostadsprojekt har vi undersökt införandet av hyresrätter i Limhamns Sjöstad samt Mallbomodellen i Hyllie. LÄS MER

 5. 5. Strategies and Resilience Against Disinformation Influences - How Germany and Sweden respond to Russian disinformation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Conrad Timm; [2022]
  Nyckelord :Disinformation; hybrid warfare; psychological defence; Russia; Germany; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years the EU and its member states have seen increased activities of Russian disinformation influences impacting the national information environment. Germany and Sweden are interesting cases in relation to this issue as such hybrid threats target them both. LÄS MER