Sökning: "pulsing light"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pulsing light.

 1. 1. LIGHT-BEAT: REACTIVE LIGHT FOR THE EMOTIONAL COMFORT OF NEWBORN  BABIES

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Despoina Myronidi; [2021]
  Nyckelord :newborns; feeling of presence; infant behaviours; social design; feeling safe; reactive light; pulsing light; sound and light; sensors and controls; programming light;

  Sammanfattning : This is a project-based thesis focusing on the investigation of topics related to human newborns and the factors found in their surrounding environment that need to be assessed so as to provide them with a feeling comfort. The objective is to boost their emotional development by the means of light in a close relation to sound so as to provide them with a type of intelligence allowing them to normally interact within a society during their adult life, reassuring social equality and eliminating potential social exclusion due to unexpected behaviours. LÄS MER

 2. 2. Electrical Pulsing of a Laser Diode for Usage in Fluorescence Microscopy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Karin Jerner; [2017]
  Nyckelord :electrical pulsing; laser pulsing; fluorescence microscope; laser diode;

  Sammanfattning : A relatively new application for the laser is in fluorescence microscopes. The fluo- rescence microscope needs a high power light source input. Using a laser source improves the precision of the microscope. A pulsed laser source enhances the performance of the fluorescence microscope and a laser diode can be overdriven without being damaged. LÄS MER

 3. 3. High Voltage Pulsed Power Converters for the ESS Linear Accelerator.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tobias Ogard; Simon Persson; [2014]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Material science has become an important research area in order to fulfill today’s requirements on lighter, cheaper and more sustainable materials. The European spallation source is a research center based on the world’s most powerful neutron source, which will enable new possibilities to evaluate material properties down to an atomic level. LÄS MER

 4. 4. FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christoffer Lindahl; Olivia Persson Hedin; Michael Refors; Gustav Solberger; Frida Wikman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. LÄS MER